• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Teorija zdravstvene njege

Upoznati studente s povijesnim razvojem teorija u sestrinstvu i znanstvenom podlogom sestrinstva kao profesije. Istaknuti potrebu za teorijama zdravstvene njege, njezinim funkcijama i načinima kako se one koriste.

1.    Razvoj teorije zdravstvene njege (povijest, terminologija)
2.    Proces razvoja teorije
3.    Koncepti zdravstvene njege (sustav, osoba, okolina, zdravlje), konceptualni modeli
4.    Srednje i velike teorije u zdravstvenoj njezi
5.    Filozofija zdravstvene njege (povijest), suvremena zdravstvena njega
6.    Grane filozofije i primjena u zdravstvenoj njezi (epistemologija, logika, estetika, etika, politika, metafizika)
7.    Znanost zdravstvene njege

Obavezna literatura:

 1. McKenna H, Pajnkihar M, Murfhy F. Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice. Prijevod: Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege. 1. izd. na hrvatskom jeziku. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2020.
 2. McKenna H, Slevin OD. Nursing Models, Theories and Practice: Vital Notes for Nurses. Oxford: Blackwell Publishing; 2008.
 3. Chinn PL, Kramer MK. Knowledge Development in Nursing: Theory and Process. 10. izd. St Louis: Mosby, Inc.; 2018.
 4. Peterson SJ, Bredow ST. Middle Range Theories: Application to Nursing Research. 4. izd. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins; 2017.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Meleis AI. Theoretical Nursing: Development and Progress. 6. izd. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer; 2018.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. obrazložiti opće pojmove znanost, filozofija i teorija;
 2. argumentirati ulogu medicinske sestre u znanosti;
 3. razlikovati velike teorije, teorije srednjeg opsega i teorije prakse 
 4. objasniti primjenu pojedinih grana filozofije u zdravstvenoj njezi;
 5. provesti opis, analizu i evaluaciju teorije prema kriterijima;
 6. analizirati koncept prema zadanim kriterijima;
 7. razviti pozitivan stav prema stalnom istraživanju u području teorija zdravstvene njege;
 8. kritički procijeniti značaj teorije zdravstvene njege u modernoj zdravstvenoj njezi.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

°       Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

°       Dubravka Matijašić Bodalec, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       dr. sc. Božica Lovrić, predavač,

°       Marijan Bašić, mag. med. techn., asistent,

°       Renata Đimoti, mag. med. techn., asistent,

°       Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

°       Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal