• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Istraživanje i metodologija istraživanja

Upoznati studente sa znanstvenim načinom razmišljanja i približiti im na teorijski i praktičan način mogućnosti istraživanja u sestrinstvu, kao i upozoriti na nužnost znanstvene čestitosti.

Znanstveni način mišljenja u sestrinstvu. Sestrinstvo zasnovano na dokazima. Vrste znanstvenog istraživanja. Planiranje istraživanja u sestrinstvu. Vrste podataka. Uzorak i populacija. Razdiobe. Prikupljanje znanstvenih informacija. Odabir postupaka raščlambe podataka Interpretacija rezultata znanstvenog istraživanja. Pisanje znanstvenog rada. Objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja. Vrste publikacija. Znanstveno-istraživačka čestitost. Kritička prosudba znanstvenih publikacija u sestrinstvu.

Obavezna literatura:

  1. Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 6. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.

 

Dopunska literatura:

  1. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

  2. Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.

  1. planirati, izraditi i kritičko prosuditi znanje o sustavu razmišljanja i kritičkom prosuđivanju u znanstveno-istraživačkom radu;
  2. obrazložiti teorijske definicije, podjele i konvencije vezane za znanstveno-istraživački rad;
  3. provesti analizu i kritičko prosuđivanje znanstvenog istraživanja i znanstvenog članka;
  4. samostalno provesti istraživački rad i publiciranje rezultata znanstvenog istraživanja;
  5. usvojiti važnost praćenja stručno-znanstvene literature, sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu i primjeni medicine zasnovane na dokazima u sestrinskoj praksi;
  6. usvojiti etičnost i čestitost znanstveno-istraživačkog pristupa.

Nositelj: doc. dr. sc. Dario Galić

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,

°       doc. dr. sc. Branka Restek Petrović,

°       dr. sc. Sandra Kocijan Lovko,

°       Josip Jakab, mag. ing. el., predavač,

°       dr. sc. Matej Šapina, poslijedoktorand,

°       dr. sc. Davor Bodor, poslijedoktorand,

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       Boris Grgić, mag. ing. comp., predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal