• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Onkološka zdravstvena njega i onkologija

Upoznati studente sa specifičnim zdravstvenim potrebama bolesnika oboljelih od malignih bolesti, i na osnovu ranije stečenog znanja o procesu zdravstvene njege i znanstvenog promišljanja dobiti spoznaju o najboljim modelima zdravstvene njege. Razviti kod studenata korektan odnos prema bolesnicima oboljelim od malignih bolesti.

Definicija kvalitete života. Važnost ocjenjivanja kvalitete života. Princip medicine zasnovane na dokazima u onkologiji. Dizajn ispitivanja kvalitete života. Osnovni principi liječenja malignih bolesti i njihov utjecaj na kvalitetu života. Načini djelovanja kemoterapije, radioterapije, imunoterapije i hormonoterapije. Nuspojave onkološkog liječenja. Vrednovanje uspjeha liječenja maligne bolesti. Pregled upitnika za ocjenjivanje kvalitete života. Povezanost kvalitete života i onkološkog liječenja. Praćenje onkološkog bolesnika. Komorbiditet u onkološkog bolesnika i kvaliteta života.

Obavezna literatura:

 1. Longo DL. Harrison's Hematology and Oncology. 3. izd. New York: McGraw-Hill; 2017.
 2. Cassidy J, Bissett D, Spence RAJ, Payne M, Morris-Stiff G. Oxford Handbook of Oncology (Oxford Medical Handbooks). 4. izd. Oxford: Oxford University Press; 2015.
 3. Šamija M, Nemet D, i sur. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Zagreb: Medicinska naklada; 2010. 
 4. Braš M. Epidemiologija i kliničke slike najčešćih psihijatrijskih poremećaja u onkologiji. U: Gregurek R, Braš M, urednici. Psihoonkologija. Osijek: Grafika; 2008. str. 51-78.
 5. DeVita V. Cancer Principles & Practice of Oncology. 6. izd. Philadelphia, New York: Lippincott-Raven Publishers; 2004.
 6. Prescher-Hughes DS, Shyrock CJ. Nurse's Chemotherapy Quick Pocket Reference. 1. izd. Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers; 2009
   

 

Dopunska literatura:

 1. Abraham J, ur. Bethesda Handbook of Clinical Oncology. 2. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 
 2. Fallowfield L. The Quality of Life: The Missing Measurement in Health Care. Bristol, UK: WBC; 1990. Poglavlje Philosophical issues, str. 17-30.
 3. Johnson BL, Gross J, ur. Handbook of Oncology Nursing. 3. izd. London, UK: Jones & Bartlett Publishers; 1998.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati važnost kvalitete života onkoloških bolesnika;
 2. obrazložiti problematiku stanja onkoloških bolesnika;
 3. procijeniti nuspojave onkološkog liječenja;
 4. provoditi proces zdravstvene njege onkoloških bolesnika;
 5. procijeniti potrebne vještine sestrinske prakse pri zbrinjavanju bolesnika s malignim bolestima;
 6. kritički promišljati o kvaliteti zdravstvene njege i onkološkom liječenju.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

°       Silvana Piškorjanac, mag. med. techn., predavač.

 

 

Vanjski suradnici:

°       doc. dr. sc. Josip Samardžić,

°       doc. dr. sc. Irzal Hadžibegić,

°       Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,

°       Zorka Rimac, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal