• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Na znanstvenim dokazima u praksi utemeljena zdravstvena njega

Vrednovati znanja i  vještine potrebne za znanstveno istraživački i stručni rad u sestrinskom području te razviti samostalnost i odgovornost u inovacijama istraživanja u sestrinstvu, kritički analizirati zdravstvenu njegu utemeljenu na dokazima.  

Znanost zdravstvene  njege, Zdravstvena njega i istraživanje, Kritičko razmišljanje kroz zdravstvenu njegu, Primjena najbolje moguće zdravstvene njege utemeljene na najviše mogućim dokazima, Povećanje mogućnosti za pronalaskom  relevantnih informacija za sestrinsku praksu, Razmatranje rizika i dobiti, Različitost odlučivanja i različitost dokazivanja, Dokazivanje za učinkovitost, Direktna i indirektna istraživanja utemeljena na dokazima, Revija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, Kvanititavna istraživanja, Kvazi eksperimentalna istraživanja, Kohortne studije  i prikazi slučaja, Prikupljanje podataka za kvantitativna istraživanja, Hijerarhija dokazivanja  - što označava, Potencijalni problemi i uzročni pristup u pronalasku literature, Koji se problemi mogu implementirati u praksu, Evaluacija utjecaja dokaza na praksu, Vizija budućnosti za Evidence Base Practice u sestrinstvu.

Obavezna literatura:

 1. Barać Ivana: Nastavni tekstovi; FDMZ,2021.
 2. Helen Aveyard & Pam Sharp (2009). A Beginner’s Guide to Evidence Based Practice in Health and Social Care Professions. Berkshire: McGraw-Hill House
 3. Alan Pearson, John Field, Zoe Jordan (2007). Evidence-Based Clinical Practice in Nursing and Health Care. Oxford: Blackwell Publishing.

 

Dopunska literatura:

 1. Allen Rubin (2008). Practitioner’s Guide To Using Research For Evidence-Based Practice. New Jersey: John Wiley & Sons.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. Argumentirati odnos zdravstvene njege i istraživanja
 2. Usporediti kritička razmišljanja kroz zdravstvenu njegu 
 3. Kritički analizirati direktna i indirektna istraživanja utemeljena na praksi zdravstvene njege
 4.  Konstruirati kvantitativna i kvalitativna istraživanja u zdravstvenoj njezi
 5. Evaluirati utjecaj dokaza na sestrinsku praksu
 6. Vrednovati zdravstvenu njegu utemeljenu na dokazima

Nositelj: Doc. Dr. Sc. Ivana Barać

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal