• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Upravljanje znanjem u zdravstvu

Cilj kolegija je upoznati studenta s informacijskim sustavima u upravljanju znanjem u zdravstvu i zdravstvenom sustavu.

Informacijski sustavi kao temelj razvoja sustava upravljanja znanjem. Poslovni informacijski sustav. Značaj razvoja i korištenja poslovnog informacijskog sustava. Ciljevi i zadaci poslovnog informacijskog sustava

Integriranost poslovnog informacijskog sustava. Uvođenje informacijske tehnologije u poslovni sustav. Životni ciklusi za sustave upravljanja znanjem. Inženjerstvo znanja u zdravstvu. Stjecanje i primjena znanja. Modeliranje znanja – suvremene potrebe zdravstva. Tehnologija znanja – sustavi potpore odlučivanju u zdravstvu. Tehnologija znanja – sustavi planiranja resursa. Tehnologija znanja – poslovna inteligencija. Prijenos i dijeljenje znanja. Zdravstvene organizacije koje intenzivno primjenjuju znanje

Obavezna literatura:

 1. Bosilj-Vukšić V, Hernaus T, Kovačić A. Upravljanje poslovnim procesima. Zagreb: Sinergija; 2008.
 2. Javorović B, Bilandžić M. Poslovne informacije i business intelligence. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga; 2007.
 3. Lamza-Maronić M, Glavaš J, Lepešić D. Poslovni informacijski sustavi – podloga suvremenom poslovanju. Osijek: Ekonomski fakultet; 2010.

 

Dopunska literatura:

 1. Lamza-Maronić M, Glavaš J. Poslovno komuniciranje. Osijek: Studio HS Internet; 2008.
 2. Meter M. Poslovni informacijski sustavi: značaj, svrha, integriranost. Zagreb: 2007.
 3. Panian Ž, Ćurko K. Poslovni informacijski sustavi. Zagreb: Element d.o.o.; 2010.
 4. Pavlić M. Informacijski sustavi. Zagreb: Školska knjiga; 2010.
 5. Srića V, Treven S, Pavlić, M. Menadžer i informacijski sustavi. Zagreb: Poslovna knjiga; 1994.
 6. Vlahović N, ur. Poslovni informacijski sustavi: priručnik. Zagreb: Mikrorad; 2010.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati osnovne komponente upravljanja znanjem u zdravstvu;
 2. primjeniti integriranost poslovnog informacijskog sustava;
 3. procijeniti primjenu znanja;
 4. kreirati prijenos i dijeljenje znanja;
 5. utvrditi stjecanje i primjenu znanja.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Agneza Aleksijević

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal