• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Poslovno komuniciranje

Cilj kolegija „Poslovno komuniciranje“ na diplomskom studiju je upoznavanje studenata s važnošću  poslovnog komuniciranja u suvremenom menadžmentu i poslovanju uopće. Poslovno komuniciranje je dio vještine („alata“) koja usmjerava poslovne i kreativne potencijale pojedinca i skupine u brže i efikasnije mogućnosti rješavanja gospodarskih i inih problema na mikro i makro razini okruženja.

Komuniciranje kao dio kulture
Komunikacijski stilovi u menadžmentu 
Komunikacija – vještina/znanost
Komunikacija i okruženje
Poslovna komunikacija – temelj poslovnih procesa
Suvremena sredstva poslovne komunikacije
Oblici poslovne komunikacije
Proces poslovne komunikacije
Pravila za uspješno komuniciranje
Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije
Poslovna komunikacija u e-poslovanju: zakonske predpostavke, problemi sigurnosti
Multimedija u funkciji poslovne komunikacije
Tehnike kreativnosti i timskog rada
Suvremene tehnologije i komunikacija
Novi trendovi u neizravnoj komunikacijskoj interakciji
Trendovi poslovne komunikacije u budućnosti
Pregovaranje kao ključni poslovni proces
Odnosi s javnošću kao direktno vizualiziranje organizacije
Javni nastup i međuljudsko ophođenje

Obavezna literatura:

  1. Lamza-Maronić M, Glavaš J. Poslovno komuniciranje. Osijek: Studio HS internet; 2008.

 

Dopunska literatura:

  1. Bovee CI, Thill JV. Suvremena poslovna komunikacija. Zagreb: Mate; 2012.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. prepoznati osnovne komponente i funkcije poslovnog komuniciranja;
  2. objasniti osnovne metode i strategije razvoja uspješne poslovne komunikacije;
  3. procijeniti utjecaj poslovnog komuniciranja na procese donošenja odluka u menadžmentu;
  4. izraditi strategiju razvoja i poticanja uspostave organizacijske klime bazirane na komunikaciji;
  5. utvrditi ključne komunikacijske varijable za donošenje poslovnih odluka.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić

 

Suradnici:

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal