• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Primarna i sekundarna prevencija raka dojke

Prikazati studentima temeljna načela prevencije, posebice raka dojke. Objasniti studentima anatomiju i patološke promjene u bolestima dojke. Identificirati i klasificirati faktore rizika raka dojke. Osposobiti studente za razlikovanje osnovnih slikovnih radioloških metoda u dijagnostici bolesti dojke; mamografija, ultrazvuk dojki i magnetska rezonancija dojki. Objasniti studentima princip multidisciplinarnog pristupa u liječenju raka dojke.

Opći principi prevencije. Osnovni pojmovi anatomije dojke. Benigne i maligne patološke promjene u dojci. Epidemiologija raka dojke. Rizični čimbenici raka dojke. Slikovne radiološke metode u dijagnostici bolesti dojke. Mamografija; dijagnostička i probirna. Ultrazvuk dojki i elastografija. Magnetska rezonancija dojki. Biopsija dojke širokom iglom pod kontrolom ultrazvuka. Patohistološki uzorci za dijagnozu raka dojke. Multidisciplinarni pristup u liječenju raka dojke; kirurška terapija, radioterapija, kemoterapija i hormonska terapija. Primarna kemoprevencija raka dojke.

Obavezna literatura:

 1. Brkljačić B, Brnić Z. Dojka (Poglavlje 18.). U: Hebrang A, Klarić-Čustović R, urednici. Radiologija. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2007. 

 

Dopunska literatura:

 1. Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i ujetnosti – DiZbi. HAZU. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/
 2. Prpić I, ur. Bolesti dojke: zbornik radova XXIX. znanstvenog sastanka „Bolesti dojke" održanog 19. 09. 2019. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Zagreb: HAZU; 2019.
 3. Prpić I, ur. Bolesti dojke: zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka „Bolesti dojke" održanog 27. 9. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Zagreb: HAZU; 2018.
 4. Prpić I, ur. Bolesti dojke: zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka „Bolesti dojke" održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Zagreb: HAZU; 2017.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. vrednovati primarnu i sekundarnu prevenciju raka dojke;
 2. kategorizirati benigne i maligne promjene u dojci;
 3. samoprocijeniti rizične čimbenike raka dojke;
 4. prezentirati slikovne radiološke metode u prevenciji i dijagnostici bolesti dojke;
 5. procijeniti temeljne indikacije, odnosno kontraindikacije za pojedine grupe radioloških pretraga dojki;
 6. prezentirati multidisciplinarni pristup u liječenju raka dojke.

Nositelj: doc. dr. sc. Kristina Bojanić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal