• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Prehrana ljudi u starijoj dobi

Upoznati studenta sa značajem primjerene prehrane u starijoj životnoj dobi, uputiti studenta da samostalno evaluira količinu i kvalitetu unesenih namirnica i kreira optimalan način hranjenja.

Planiranje i evaluacija prehrane. Javnozdravstveno značenje prehrane. Ocjena stanja uhranjenosti. Prehrana i zdravlje: aktualne teme. Specifičnosti prehrambenih potreba starijih ljudi.

Obavezna literatura:

 1. Živković R. Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002

 

Dopunska literatura:

 1. Matasović D. Hrana, prehrana i zdravlje. Zagreb: FOVIS; 1992. (odabrana poglavlja)
 2. Sadler M, ur. Encyclopedia of Human Nutrition. London: Academic Press Books; 1998. (sinopsisi odabranih poglavlja)
 3. Kaić-Rak A, Antonić K. Tablice o sastavu namirnica i pića. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1990.
 4. Turčić V. HACCP i higijena namirnica. Zagreb: VT; 2000.
 5. Živković R. Dijetoterapija. Zagreb: Naprijed; 1994.
   

Nakon završenog kolegija, student/-ica će moći:

 1. obrazložiti značajne uloge primjerene prehrane u ljudi starije dobi;
 2. vrednovati teorijske spoznaje unutar područja prehrane starijih osoba;
 3. analizirati osobitosti bolesti koje su važne pri procjeni prehrane starijih osoba;
 4. provoditi istraživanja u području prehrane starijih osoba;
 5. kritički prosuđivati primjenu etičkih načela u istraživanju iz područja prehrane starijih osoba.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal