• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Upravljanje kvalitetom

Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom s aspekta modernih pristupa kvaliteti te njihova primjena u realnim sustavima.

Povijest kvalitete; Razvoj i definiranje kvalitete; Evolucija upravljanja kvalitetom; Troškovi kvalitete; Normizacija kvalitete; Metode i alati za upravljanje kvalitetom; Utjecaj kvalitete na poslovni rezultat.

Obavezna literatura:

  1. Lazibat T. Upravljanje kvalitetom. Zagreb: Znanstvena knjiga d.o.o.; 2009.

 

Dopunska literatura:

  1. Lazibat T. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom. Zagreb: Sinergija-nakladištvo d.o.o.; 2005.
  2. Lazibat T. Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.; 2005.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. vrednovati aspekte kvalitete u sustavu zdravstva;
  2. analizirati sustave upravljanja kvalitetom na bazi norme ISO 9001;
  3. izraditi osnovne statističke pokazatelje u kontroli kvalitete;
  4. primijeniti sedam osnovnih alata za poboljšavanje kvalitete;
  5. preporučiti primjenu ostalih alata i metoda za poboljšavanje kvalitete.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Suradnici:

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal