• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Priprema postera ili oralne prezentacije

Objasniti studentima načela pripreme postera i oralne prezentacije prilikom javnog iznošenja svojih rezultata odnosno zaključaka. Pripremiti studente kako izraditi poster, odnosno oralnu prezentaciju te kako izložiti iste na znanstvenom ili stručnom skupu.

Usmena prezentacija – vizualna sredstva, tehnička pomagala. Vremenski aspekti. Struktura usmene prezentacije. Naslov. Autorstvo. Uvod. Cilj i svrha rada. Materijali i metode. Rezultati. Zaključak. Uvježbavanje izgovora, stila, neverbalne komunikacije s auditorijem, analiza grešaka. Priprema za raspravu i pitanja. 
Struktura postera. Naslov. Autorstvo. Uvod. Cilj i svrha rada. Materijali i metode. Rezultati. Zaključak. Prilozi. Veličina, oblik, izvedba i izgled postera. Priprema za kratku usmenu prezentaciju, raspravu i pitanja uz poster.

Obavezna literatura:

  1. Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 6. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. samoprocijeniti pripremu postera i oralne prezentacije za izlaganje na znanstvenom skupu;
  2. izraditi ispravno strukturiran poster za predstavljanje na znanstvenom skupu;
  3. odabrati smjernice za pripremu oralne prezentacije za izlaganje na znanstvenom skupu;
  4. vrednovati oralnu prezentaciju rezultata istraživanje na znanstvenom skupu.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić,

°       doc. dr. sc. Rajko Fureš,

°       Lucija Kuna, mag. biolog., asistent,

°       Vjera Ninčević, dr. med., asistent,

°       Tea Omanović Kolarić, dr. med., asistent,

°       Sonja Vukadin Šarčević, dr. med, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal