• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička bioetika

Stjecanje osnovnih znanja o bioetičkim pitanjima; njihovo sagledavanje u svjetlu ispravnih moralnih postavki te osposobljavanje za kritičko prosuđivanje modernih bioetičkih stavova. Sustavno uvođenje u bioetičku disciplinu s posebnim moralnim osvrtom na glavne bioetičke dileme povezane s moralnim/ antropološkim/biološkim/pravnim statusom vrijednosti ljudskog života od začeća do smrti na osnovama interdisciplinarnog pristupa.

OPĆA BIOETIKA – Bioetika kao znanstvena disciplina, definicija, epistemiološki status, objekt bioetike – Područja bioetičkih proučavanja – Metode istraživanja bioetike – Integrativna bioetika – Multidiciplinarnost i pluriperspektivizam – Povijesni razvoj bioetike – Razvoj bioprava i temeljni bioetički dokumenti – Bioetička povjerenstva i Bioetičke institucije u Vijeću Europe – Etika u bioetici – Dostojanstvo ljudske osobe – Sukob kliničke kvalitete i svetosti života – Tehnicizam biomedicinske znanosti = biotehnologija – Pravna mogućnost liječničkog priziva/objekcije savjesti.

KLINIČKA BIOETIKA – Ljudska spolnost – Suvremeni izazovi bračnoj plodnosti i planiranju obitelji –Kontracepcija, intercepcija, kontragestacija, sterilizacija, kastracija – Pobačaj kao medicinski, psihološki, bračni, bioetički i moralni problem – Pred misterijem nastanka života – Kliničko i farmakološko istraživanje nad ljudima – Molekularna genetika i Genetički inženjering – Eugenika i alteracijski inženjering – Kloniranje –Istraživanja nad matičnim stanicama – Medicinski (pot)pomognuta oplodnja – Prenatalna i predimplantacijska dijagnostika – Terminalna faza ljudskog života – Transplantacija organa – Eutanazija –Distanazija – Implementacija palijativne skrbi i hospicija u sustav zdravstvene zaštite.
 

Obavezna literatura:

 1. Aramini M. Uvod u bioetiku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; 2009.
 2. Tomašević L. Bioetika iz teološke perspektive. Zagreb: Pergamena; 2014. 
 3. Valjan V. Bioetika. Sarajevo: Svjetlost riječi; 2004.
 4. Vuletić S. Bioetika. (Scripta ad usum privatum degli studenti) Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018./2019.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Rinčić IL. Europska bioetika: ideje i institucije. Zagreb: Pergamena; 2011.
 2. Sgreccia E. Manuale di Bioetica (vol. I i II). Milano: Vita e Pensiero; 2003. 
 3. UNESCO. Bioethics: Core Curriculum. Paris: UNESCO; 2008.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. djelovati na kritičko prosuđivanje biomedicinskih dilema koje graniče s moralno-bioetičkom dozvoljenošću i time zahtijevaju doprinos i poticaj za stvaranjem odgovornosti;
 2. utjecati moralno-bioetičkim osvrtom na postignuća suvremene biomedicine, razotkriti istinu o vrijednosti, dostojanstvu i nepovredivosti ljudskog života;
 3. vrednovati plemenite tendencije suvremenih biomedicinskih ostvarenja koje se razvijaju u skladu s ispravnim bioetičkim postavkama.

Nositelj:  doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Vanjski suradnici:

izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal