• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihologija sestrinstva 3

Stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina o promjenama koje nastaju kao posljedica poremećenih odnosa u obitelji te upoznavanje sa zakonskim mogućnostima.

Dinamika odnosa i simptomatologije u obiteljima u kojima vladaju poteškoće izazvane poremećajem odnosa u obitelji; Oblici zanemarivanja i zlostavljanja odraslih članova obitelji te osobito malodobne djece; Zakonske intervencije u zaštiti obitelji i djece; Obveze koje zakon predviđa za profesionalce koji dolaze u kontakt s obiteljima; Savjetodavno-terapijske intervencije u obitelji (prijava, motivacija obitelji za traženje pomoći, ojačavanje i promjena).

Obavezna literatura:

 1. Buljan Flander G, Kocijan Hercigonja D. Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb: Marko M. usluge; 2003.
 2. Ajduković M, Pavleković G. Nasilje nad ženom u obitelji. 2. dopunjeno izdanje. Zagreb: DPP; 2004.

 

Dopunska literatura:

 1. Killen K. Izdani – zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Zagreb: DPP; 2001.
 2. Janković J. Pristupanje obitelji – sustavni pristup. Zagreb: Alineja; 2004.
 3. Pećnik N. Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Zagreb: Naklada Slap; 2006.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. prepoznati poteškoće kod pacijentata izazvane specifičnim krizama obiteljskih odnosa;
 2. odrediti mogućnosti za pojedinca/obitelj za vrstu pomoći u rješavanju problema;
 3. klasificirati zakonske ili podzakonske akte donesene u RH o intervencijama u slučaju nasilja u obitelji;
 4. objasniti pojam transgeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji;
 5. odrediti kompetencije pomagača, uvjete za rad u zaštiti obiteljskog nasilja;
 6. usporediti osobine ličnosti kod počinitelja nasilja u obitelji i odrediti prognozu resocijalizacije;
 7. oblikovati osobne zaključke korištenjem literature i drugih podataka;
 8. vrednovati primjenu etičkih načela i komunikacijskih vještina u praksi zdravstvene njege.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Branka Restek Petrović

 

Vanjski suradnici:

°       Domagoj Roguljić, mag. psych., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal