• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Metodika nastave zdravstvene njege

Upoznati studenta sa specifičnostima metodičkog pristupa u organiziranju i izvođenju nastave iz područja zdravstvene njege.

 • Specifičnosti metodike u nastavi iz područja zdravstvene njege. 
 • Odnos filozofije, društvenih znanosti i znanosti o čovjeku prema sestrinstvu, teorijske orijentacije o nastavi zdravstvene njege.
 • Kurikularni pristup.
 • Društveni i individualni aspekt cilja i ishoda. Izbor sadržaja i aktivnosti.
 • Pojam plana i programa. Odnos programa i udžbenika. Odnos nastavnika i programa.
 • Dinamika odgojno-obrazovnog procesa.
 • Ispitivanje interesa i potreba, programiranje, planiranje, pripremanje. 
 • Organizacija – makro i mikro artikulacija. 
 • Načela za organizaciju i izvođenje nastave iz zdravstvene njege. 
 • Izvođenje odgojnog - obrazovnog procesa.
 • Sumativna i formativna evaluacija. 
 • Vrednovanje; praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje i vođenje učenika

Obavezna literatura:

 1. Matijević, M/Radovanović D.(2011.) Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb
 2. Bognar,L./Matijević,M. (2005.) Didaktika, Školska knjiga, Zagreb
 3. Jelavić,F. (1995.) Didaktičke osnove nastave, Naklada Slap, Jastrebarsko
 4. Bognar, L. (2001.) Metodika odgoja, Pedagoški fakultet, Osijek 
 5. Legrand,L. (1995.) Moralna izobrazba danas, Ima li to smisla? EDUCA, Zagreb
 6. Kyriacou C. (2001.)Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb

 

Dopunska literatura:

 1. Glasser, W. (1994.), Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
 2. Marsh, C. (1994.), Kurikulum - temeljni pojmovi. Zagreb: Educa. 
 3. Desforges,C. (2001.) Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi, Educa, Zagreb
 4. Terhart, E. (2001.) Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb
 5. Bognar,L./Hugo,M./Jerkelund,C./Munjiza,E./Peko,A./Vodopija,I. (2004.) Problemi mladih Slavonije i Baranje, Filozofski fakultet; Osijek       
 6. Čudina-Obradović,M./Težak,D. (1995.) Mirotvorni razred, Znamen, Zagreb

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. Argumentirati specifičnosti metodičkog pristupa u organiziranju nastave iz područja zdravstvene njege
 2. Izraditi izvedbeni i operativni plan
 3. Izraditi  elemente ocjenjivanja određenoga nastavnoga predmeta te načine i postupke vrednovanja 
 4. Kreirati nastavnu podtemu iz područja zdravstvene njege
 5. Organizirati proces nastave iz područja zdravstvene njege u skladu s načelima za organizaciju i izvođenje
 6. Izvesti nastavu zdravstvene njege u skladu s metodičkim načelima
 7. Vrednovati odgojno-obrazovni proces
 8. Obraniti stavove o nužnosti trajnog preispitivanja i promišljanja o optimalnom načinu prenošenja znanja i informacija na ciljanu skupinu

Nositelj: Doc. dr. sc.  Robert Lovrić / Dr. sc. Jasenka Vujanić

 

Suradnici:

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal