• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Transkranijalna magnetska stimulacija i inovativne metode liječenja

Studenti će vidjeti i proći kroz osnovna znanja Transkranijalne magnetne stimulacije (TMS) i savladati činjenice da su postojeće metode liječenja u psihijatriji dugotrajne i u nekim slučajevima nedovoljno učinkovite. Dobit će saznanja o TMS-u koji predstavlja inovativnu i neinvazivnu metodu liječenja s vrlo obećavajućim rezultatima i učinkovitosti, uz minimalne nuspojave kod pacijenta i mogućnost smanjenja potrebe za unosom farmakoterapije. Transkranijalna magnetna stimulacija moderan je i vrlo učinkovit postupak liječenja afektivnih, anksioznih poremećaja, raznih bolnih sindroma i zamjena za dosad često spominjanu i stigmatiziranu elektrokonvulzivnu (elektro-šok) terapiju. 

Učinkovitost i sigurnost TMS-a u liječenju kod psihijatrijskih pacijenata s depresijom. Shizoafektivni poremećaji. Poremećaj iz spektra autizma – komplikacije shizofrenijom, PTSP. Učinkovitost kod liječenja neuroloških bolesti – Parkinsonova bolest, distonije, afazije, fibromialgija, cerbrovaskularni inzult, epilepsije, multipla skleroza. 
Vježbe – TMS uređaj – primjena inovativnog liječenja – Prikaz slučaja.

Obavezna literatura:

 1. World Health Organization 2016. Depression: Fact Sheet Number 369. Dostupno na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/
 2. Lefaucheur JP, André-Obadia N, Antal A, i sur. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Clin Neurophysiol 2014;125:2150-206.
 3. Tor PC, Gálvez V, Goldstein J, George D, Loo CK. Pilot Study of Accelerated Low-Frequency Right-Sided Transcranial Magnetic Stimulation for Treatment-Resistant Depression. J ECT. 2016;32:180-2.
 4. Krstić J, Buzadžić I, Milanović SD, Ilić NV, Pajić S, Ilić TV. Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the right prefrontal cortex combined with partial sleep deprivation in treatment-resistant depression: a randomized sham-controlled trial. J ECT. 2014; 30: 325-31.
   

 

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. obrazložiti rad TMS-om– učinkovitost uz minimalne nuspojave navedene terapije;
 2. primijeniti TMS kod psihijatrijskih bolesti;
 3. primijeniti TMS kod neuroloških bolesti;
 4. analizirati primjenu TMS;
 5. usporediti primjenu TMS i lijekova.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić

 

Suradnici:

°       dr. sc. Davor Bodor, poslijedoktorant,

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       dr. sc. Arijana Turčin, poslijedoktorand

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal