• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Poremećaj svijesti

Cilj kolegija je upoznati studente s pojmom svijesti i poremećajima svijesti. 

Svijest i poremećaji svijesti. Kvalitativni poremećaj svijesti. Kvantitativni poremećaj svijesti. Sinkopa. Somnolencija. Spoor. Koma. Delirij. Moždana smrt. Procjena stupnja oštećenja – Glasgow Coma Scale.

Obavezna literatura:

 1. Butković Soldo S, Titlić M. Neurologija za diplomski studij neurorehabilitacije, preddiplomski i diplomski studij sestrinstva, fizioterapije i radiološke tehnologije. Osijek: Medicinski fakultet u Osijeku i Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek; 2018. 
 2. Bernat JL. Chronic disorders of consciousness. Lancet. 2006;367(9517):1181-92.
 3. Bernat JL.The natural history of chronic disorders of consciousness. Neurology. 2010;75(3):206-7. 
 4. Coleman MR, Davis MH, Rodd JM, Robson T, Ali A, Owen AM, Pickard JD. Towards the routine use of brain imaging to aid the clinical diagnosis of disorders of consciousness. Brain. 2009:132(9):2541-52.

 

Dopunska literatura:

 1. Plum F, Posner JB. The diagnosis of stupor and coma. 3. izd. Philadelphia: FA Davis; 1983.
 2. Jox RJ, Bernat JL, Laureys S, Racine E. Disorders of consciousness: responding to request for novel diagnostic and therapeutic interventions. Lancet Neurol. 2012;11(8):732-8.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati bolesti koje su važne pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika s poremećajem svijesti;
 2. procjeniti poremećaje svijesti;(otvaranje očiju, verbalni odgovor, motorički odgovor);
 3. razlikovati kvalitativni i kvantitativni poremećaj svijesti;
 4. vrednovati stupanj oštećenja pomoću Glasgow ComaScale.

Nositelj: doc. dr. sc. Ines Lazibat

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Marinko Dikanović,

°       doc. dr. sc. Davor Sporiš,

°       dr. sc. Ivana Marković, poslijedoktorand,

°       dr. sc. Lidija Šapina, asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal