• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Priprema članka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu

Osposobiti studente za samostalno i/ili timsko planiranje i pripremu članka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu sukladno uputama časopisa i etičkim načelima.

 • Kategorizacija članaka u znanstveno-stručnim časopisima
 • Planiranje i oblikovanje nacrta članka sukladno primijenjenoj metodi istraživanja
 • Etičke (ICMJE) smjernice za pripremu članka 
 • Kriteriji autorstva članka i doprinos pojedinih autora u članku
 • Popis i hijerarhija autora članka (prvi, dopisni i glavni autor članka), odgovornosti autora
 • Promjene u autorstvu (dodavanje, brisanje ili preuređivanje redoslijeda autora)
 • Originalnost članka 
 • Akademsko nepoštenje, višestruko slanje članka, dvostruka objava članka, plagiranje, lažni podatci
 • Gostujući autori, skriveni autori („autori duhovi“), skriveni pisci, poklonjeno autorstvo
 • Potpore različitih organizacija istraživanju/publikaciji članka, sukobi interesa
 • Kvantitativne, kvalitativne i kombinirane „MIX“ metode istraživanja u sestrinstvu
 • Smjernice (EQUATOR) za prikaz dizajna članka s obzirom na različite metode istraživanja (STROBE, CONSORT, COREQ, itd)
 • Smjernice za izvještavanje rezultata u području biomedicine i zdravstva (SAMPL, EQUATOR) 
 • Priprema obveznih i dodatnih dijelova znanstvenog članka sukladno uputama časopisa (popratno pismo uredniku, naslovnica članka, naslov članka, kratki naslov (running title), sažetak, ključne riječi, uvod, teorijski okvir, metode, rezultati, rasprava, zaključci, popis citirane literature, doprinos edukaciji i praksi, ograničenja istraživanja, zahvale, izvori financiranja, sukobi interesa, , tablice, grafovi, fotografije, video materijali, potvrda profesionalne jezične lekture, odobrenje autora primijenjenog upitnika, odobrenje etičkog povjerenstva, itd.) 
 • Pronalazak i odabir prikladnog časopisa za objavu članka 
 • Proces podnošenja članka u časopis primjenom elektroničkog sustava za podnošenje članka 
 • Praćenje procesa recenzije i ocjene članka 
 • Komunikacija s uredništvom časopisa
 • Kriteriji uredništva časopisa za (ne)prihvaćanje članka
 • Odluka glavnog urednika časopisa
 • Proces odgovora i preinake članka sukladno preporukama recenzenata i uredništva časopisa
 • Odluke uredništva časopisa, postupak prigovora autora članka uredniku časopisa 

Obavezna literatura:

 1. Lovrić R. Nastavni materijali. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo; 2021.
 2. Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 6. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Hudorović N. Pisanje znanstvenih i stručnih publikacija u sestrinstvu. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku; 2015.

 

Dopunska literatura:

 1. Hebrang Grgić I. Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2016.
 2. Oermann HM. Writing for Publication in Nursing. 4th Ed. New York: Springer Publishing Company; 2019.
 3. Oermann HM, Nicoll LH, Chinn PL, Conklin JL, McCarty M. Amarasekara S. Quality of Author Guidelines in Nursing Journals. Journal of Nursing Scholarship. 2018; 50(3), pp. 333–340.
 4. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
 5. Morton PG. Strategies for Writing a Research Article: An Editor’s Perspective. Nurse Author & Editor. 2017; 27(1), pp. 1-14.
 6. Morton PG. Publishing in Professional Journals: Getting Started - Part I. Advanced Critical Care. 2013; 24(2), pp. 162-168.
 7. Morton PG. Publishing in Professional Journals: Writing the Manuscript - Part II. Advanced Critical Care. 2013; 24(4), pp. 370-374.
 8. Bahadoran Z, et al. The Principles of Biomedical Scientific Writing: Results. Int J Endocrinol Metab. 2019; 17(2), e92113.
 9. John W. Creswell. A Concise Introduction to Mixed Methods Research. 1st ed. Lincoln: SAGE Publications, Inc; 2014.
 10. Sharp D. Kipling’s Guide to Writing a Scientific Paper. Croatian Medical Journal. 2002; 43(3), 262-267. 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati kriterije autorstva članka 
 2. kritički prosuditi postupke akademskog nepoštenja 
 3. valorizirati kvantitativne, kvalitativne i kombinirane metode istraživanja 
 4. organizirati nacrt članka sukladno primijenjenoj metodi istraživanja 
 5. pripremiti znanstveni ili stručni članak sukladno etičkim načelima 
 6. kritički prosuditi pripremljeni članak 
 7. predložiti prikladan časopis za objavu s obzirom na temu članka 
 8. kreirati obvezne i dodatne dijelove članka sukladno uputama časopisa 

Nositelj: Doc. Dr. Sc. Robert Lovrić​

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal