• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Pedagogija

Upoznati studenta s osnovama pedagoških znanosti kao temeljem za rad u obrazovnom sustavu i zdravstvenu edukaciju.

 • Pedagogija znanost o odgoju
 • Odnos naslijeđa i odgoja. 
 • Teorije nativizma, empirizma, konvergencije i dinamička teorija. 
 • Odgoj, socijalizacija, samoaktivnost. Antropološke osnove odgoja. 
 • Zakoni filogeneze i ontogeneze u odgoju. 
 • Razvoj i maturacija, preuranjivanje i kašnjenje. 
 • Bitne odrednice odgoja. 
 • Pedagogijska znanost i pedagogijski sustav. Pedagogijska interdisciplinarnost.
 • Temeljni pedagogijski pojmovi
 • Sličnosti i razlike između odgoja i socijalizacije.
 • Odgoj, obrazovanje, izobrazba. Intencionalni i funkcionalni odgoj. 
 • Nastava. Didaktika i metodika. Učenje i poučavanje.
 • Kurikulum. Učitelj, učenik, roditelj. Savjetovanje, pomoć.
 • Institucionalni i vaninstitucionalni odgoj
 • Obitelj, vrtić, škola. Grupa vršnjaka, masovni mediji, slobodno vrijeme i potrošnja.
 • Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Vaninstitucionalni odgojni rad. 
 • Odgoj odraslih. Pluralistička socijalizacija.

Obavezna literatura:

 1. Giesecke, H. (1993.), Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa. 
 2. Gudjons, H. (1994.), Pedagogija-temeljna znanja. Zagreb: Educa. Poglavlje 8, str. 171.-185.
 3. Mialaret, G. (1989.), Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine. Poglavlja 1 i 2, str. 17.-34.
 4. Mijatović, A. (ur.) (1999.), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Poglavlja 1, str. 13.-37; 4 i 5, str. 101.-148; 7, 8, 9 str. 175.-244.

 

Dopunska literatura:

 1. Cindrić, M. (1995.), Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Velika Gorica-Zagreb: Persona.
 2. Glasser, W. (1994.), Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
 3. Marsh, C. (1994.), Kurikulum - temeljni pojmovi. Zagreb: Educa. 
 4. Munjiza, E., Peko, A. (2004.), Stavovi mladih prema drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji. Napredak, 145 (3): 305.-314.
 5. Mušanović, M. (2001.), Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Rijeka: Graftrade.
 6. Ogbu, J. G. (1989.), Pedagoška antropologija. Zagreb: Školske novine.
 7. Rosić, V., Zloković, J. (2002,), Prilozi obiteljskoj pedagogiji. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju.
 8. Rosić, V., Zloković, J. (2003.), Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo d.o.o.
 9. Redovito pratiti dva pedagoška časopis u Hrvatskoj i po mogućnosti jedan svjetski.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. Analizirati temeljne pedagogijske pojmove
 2. Argumentirati znanstveni pedagogijski sustav kao temelj razumijevanja i unaprjeđenja  odgojne prakse
 3. Primijeniti pedagogijske spoznaje
 4. Organizirati primjenjiva akcijska istraživanja
 5. Primijeniti akcijska istraživanja s ciljem unaprjeđenja odgojne prakse

Nositelj: izv. prof. dr. sc.  Ivica Kelam

 

Suradnici:

Maja Koporčić

Vilmica Kapac

Ivan Včev, mag. educ. phil.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal