• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihologija sestrinstva 2

Stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina o temeljnim spoznajama iz područja razvojne psihologije. 

Uvod u psihički razvoj čovjeka; metode proučavanja psihičkog razvoja čovjeka; razvojne teorije; obilježja pojedinih razvojnih razdoblja – genetske osnove razvoja; prenatalni razvoj; prenatalna okolina; razvoj u prvoj godini života – prilagodba novorođenog djeteta, rast i razvoj, razvoj motorike i percepcije, kognitivni razvoj, razvoj ličnosti i socijalni razvoj; razvoj u ranom djetinjstvu – tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u srednjem djetinjstvu – tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u adolescenciji – odnos tjelesnog i psihičkog razvoja, razvoj spolnih značajki, motorički, kognitivni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, problemi adolescencije; razvoj u mlađoj odrasloj dobi – tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj, obitelj, zanimanje i profesionalni razvoj; razvoj u srednjoj odrasloj dobi – tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj i razvoj ličnosti, kriza sredine života, obiteljske i profesionalne promjene; razvoj u starosti – starenje i starost naroda i pojedinca, teorije starenja, promjene u sposobnostima, ličnost i starenje, socijalni odnosi, obitelj, smrt i umiranje.

Obavezna literatura:

 1. Berk L. Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2008.
 2. Santrock JW. Life-Span Development. New York: McGraw Hill; 2003.

 

Dopunska literatura:

 1. Lacković-Grgin K. Psihologija životnog vijeka: kratki osvrt na njezinu povijest i probleme. U: Lacković-Grgin K, Ćubela Adorić V, urednice. Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2006. Str. 9-22.
 2. Klarin M. Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2006.
 3. Ćubela Adorić V. Prisni odnosi u odrasloj i starijoj dobi. U: Lacković-Grgin K, Ćubela Adorić V, urednice. Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2006. Str. 161-219.
 4. Lučanin J. Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2003.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati razvojne ishode u kontekstu utjecaja različitih čimbenika razvoja;
 2. klasificirati ponašanja u skladu s kronološkom dobi;
 3. primjeniti ponašanja u skladu sa stečenim znanjima o razvojnim ishodima;
 4. odrediti razvojne dimenzije čovjekova života i specifičnost svakog razvojnog razdoblja;
 5. usporediti različite činitelje koji doprinose psihičkom razvoju čovjeka u kontekstu faza razvoja;
 6. oblikovati osobne zaključke korištenjem literature i drugih podataka;
 7. vrednovati primjenu etičkih načela i komunikacijskih vještina u praksi zdravstvene njege.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Branka Restek Petrović,

°       dr. sc. Sandra Kocijan Lovko,

°       dr. sc. Ivana Barać, viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal