• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Osnove rada na računalu

Upoznavanje s osnovama rada na osobnom računalu te stjecanje znanja o temeljnim informatičkim pojmovima. Upoznavanje s obilježjima Microsoft Windows operativnog sustava. Upoznavanje s obilježjima Microsoft Office programskog paketa. 

Osnovni dijelovi osobnog računala. Temeljne postavke rada na osobnom računalu. Osobno računalo i obrada medicinskih podataka. Mogućnosti i obilježja MS Windows operativnog sustava. Mogućnosti i obilježja MS Office softverskog paketa. Pristupanje Internetu i korištenje istog u znanstvenoj i stručnoj djelatnosti doktora dentalne medicine. Prednosti i nedostatci elektroniče komunikacije te komunikacije putem društvenih mreža.

Obavezna literatura:

  1. Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada: Zagreb; 2009.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Utvrditi temeljne informatičke pojmove
  2. Utvrditi poznavanje rada na osobnom računalu u svrhu temeljne obrade medicinskih podataka
  3. Valorizirati rad u Microsoft Windows operativni sustav i Microsoft Office softverskom paketu
  4. Prosuditi uvjete pretraživanja internetskih baza podataka
  5. Odabrati potrebne detalje postavljanja softverskih paketa za interakciju s pacijentima i dentalnim timom

Nositelj: doc. dr. sc. Dario Galić

Suradnici:

  • Josip Jakab, mag. ing. el., predavač

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal