• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Oralna higijena

Cilj predmeta je studente upoznati s osnovnim i naprednim metodama održavanja oralne higijene u skladu s pacijentovim potrebama. 

Glavni cilj kolegija je dati detaljan uvid u značenje i način provođenja oralne higijene kako bi se postiglo dobro oralno zdravlje u svrhu postizanja općeg zdravlja. Nastavni sadržaj predavanja obuhvaća uvodnu cjelinu u kojoj se definiraju pojmovi vezani za oralnu higijenu i oralno zdravlje, kao i ciljevi Svjetske zdravstvene organizacije za postizanje optimalnog općeg zdravlja. U daljnjim nastavnim cjelinama, problematika oralne higijene studentu se približava opisivanjem svih populacijskih skupina (počevši od trudnoće i najranije dojenačke dobi pa sve do starih osoba) i to u skladu s najčešćom stomatološkom problematikom koju određena dob nosi. Nastavni sadržaj seminara obuhvaća područje provedbe oralne higijene u osoba s posebnim potrebama i rizičnih pacijenata.

Obavezna literatura:

  1. Glažar I i sur. Priručnik oralne higijene. Rijeka: Sveučilište u Rijeci; 2017. Dostupno na: https://repository.medri.uniri.hr/islandora/object/medri%3A2811 
  1. Kritički razložiti mehaničke i kemijske metode kontrole plaka;
  2. Samoprocijeniti stupanj oralne higijene pacijenta koristeći se pri tome indeksima oralne higijene;
  3. Identificirati metode oralne higijene kod rizičnih pacijenata i pacijenata s posebnim potrebama;
  4. Propisati odgovarajući oralnohigijenski protokol prilagođen individualnim potrebama pacijenata;
  5. Prosuditi važnost oralne higijene u kontekstu očuvanja cjelokupnog zdravlja organizma.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
Suradnici:

  • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal