• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Farmakologija i toksikologija

U okviru predmeta studentima se objašnjavaju mehanizmi djelovanja lijekova i njihovi učinci te sudbina lijekova u organizmu. Studente se priprema za samostalno propisivanje odgovarajuće farmakoterapije u liječenju oralnih bolesti kao i ispravno pisanje recepata.

Sudbina lijeka u organizmu; Mehanizmi djelovanja lijekova
Farmakokinetika, Farmakodinamika
Antiseptici i dezinficijensi, Oksidacijski antiseptici; Halogeni i njihovi spojevi, Teški metali, Antiseptici alifatskog reda. Antiseptici aromatskog reda, Etrična ulja, Aromatske kiseline, Organske antiseptične boje,Površinski aktivna sredstva; Dezinfekcija i sterilizacija
Farmakologija SŽS. Opći anestetici; Hipnotici i anksiolitici; antikonvulzivi
 Liječenje boli. Opioidni analgetici
Lokalni anestetici
Nesteroidni protuupalni lijekovi
Sulfonamidi; Beta-laktamski antibiotici.  
Aminoglikozidi, tetraciklini, makrolidi, metronidazol, antifungici, antivirusni lijekovi, antituberkulotici
Autonomni živčani sustav
Farmakografija 
Nuspojave lijekova
Topici za usnu šupljinu i sredstva za zaštitu od karijesa
Farmakologija kardiovaskularnog sustava
Antikoagulansi i hemostiptici
Lijekovi koji djeluju na respiracijski sustav
Kortikosteroidi
Antineoplastici i imunomodulatori
Antihistaminici. Anafilaksija i šok
Farmakologija probavnog sustava
Vitamini i hormoni
Osobitosti primjene lijekova bolesnicima starije dobi i trudnicama
Farmakogenetika
Hitna stanja u dentalnoj medicini

Obavezna literatura:

 1. Ileana Linčir i sur., Farmakologija za stomatologe, 3. izdanje, Medicinska naklada. Zagreb, 2011

Dopunska literatura:

 1. Katzung i dr.: Temeljna i klinička farmakologija, 14. izdanje, Medicinska naklada ,  Zagreb, 2020.
 2. Bradamante i dr.: Farmakološki priručnik, Medicinska naklada Zagreb, 2008.
   

Nakon odslušanih predavanja, odrađenih seminara i vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:

 1. Kritički procijeniti načela i mehanizme djelovanja lijeka (farmakodinamika) i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetika)

 2. Usporediti osobine lijekova i predstavnika lijekova pojedinih farmakoterapijskih skupina i podskupine

 3. Predvidjeti farmakološke učinke, nuspojave, indikacije i kontraindikacije, toksičnost pojedinih skupina lijekova koji se koriste u dentalnoj medicini

 4. Utvrditi klinički najteža i učestala trovanja lijekovima i liječenje otrovanih bolesnika u dentalnoj medicini

 5. Valorizirati indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije predstavnika pojedinih farmakoloških skupina

 6. Preporučiti odgovarajuću farmakoterapiju za liječenje oralnih bolesti

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Damir Erceg,
 • Vjera Ninčević, dr. med., asistent,
 • Sonja Vukadin Šarčević, dr. med., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal