• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička medicina 1

Cilj predmeta je naučiti studenta kako prepoznati kliničke simptome i znakove bolesti unutarnjih organa i organskih sustava, spolnih bolesti i bolesti kože, posebice njihove manifestacije u oralnoj šupljini, te razumjeti njihovu patofiziološku podlogu i odrediti potencijalne diferencijalne dijagnoze, a potom, na temelju prikupljenih podataka, izvesti zaključke o najvjerojatnijoj dijagnozi, preporučiti daljnje dijagnostičke postupke i planirati optimalnu terapiju u suradnji s kolegama drugih područja specijalnosti. Studenti će se kroz kolegij podsjetiti vještina uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda, mjerenja i praćenja vitalnih znakova, osnovnih medicinsko-tehničkih postupaka te interpretacije laboratorijskih pokazatelja važnih za djelatnost dentalne medicine. Studenti će kroz znanje o internističkim bolestima procijeniti individualni rizik i opravdanost izvođenja pojedinih dentalnih zahvata te usvojiti potrebne mjere opreza pri radu s rizičnim skupinama pacijenata. Studenti će se također upoznati s mogućim hitnim internističkim stanjima u ordinaciji dentalne medicine i pravilnom algoritmu postupanja u hitnim intervencijama.

Odabrana poglavlja iz kardiologije. Prikaz slučaja bolesti srca i krvnih žila. Odabrana poglavlja iz pulmologije. Prikaz slučaja bolesti dišnog sustava. Odabrana poglavlja iz gastroenterologije. Prikaz slučaja bolesti probavnog i hepatobilijarnog sustava. Odabrana poglavlja iz nefrologije. Prikaz slučaja bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Odabrana poglavlja iz endokrinologije. Prikaz slučaja bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem. Odabrana poglavlja iz reumatologije, kliničke imunologije i alergologije. Prikaz slučaja bolesti mišićno-koštanog sustava. Odabrana poglavlja iz hematologije i internističke onkologije. Prikaz slučaja bolesti krvi i krvotvornih organa i onkoloških bolesti. Odabrana poglavlja iz dermatologije. Prikaz slučaja dermatoloških bolesti. Internistički pacijent u ordinaciji dentalne medicine – procjena rizika, najvažniji laboratorijski pokazatelji, hitna stanja i mjere opreza pri dentalnim zahvatima kod pacijenata s bolestima unutarnjih organa.

Obavezna literatura:

 1. Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. 4. izd. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008.
 2. Basta-Juzbašić A, i sur. Dermatovenerologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2014.
 3. Nastavni materijali sa seminara, predavanja i vježbi.
   

Dopunska literatura:

 1. Včev A, Burton N, Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrvatsko izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Usporediti pojedine bolesti unutarnjih organa i organskih sustava, bolesti kože te spolne bolesti kao jedinstvene kliničke entitete
 2. Utvrditi osnovne patofiziološke mehanizme internističkih bolesti i način na koji se prezentiraju u oralnoj šupljini
 3. Preispitati diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti na osnovu kliničkih simptoma i znakova prisutnih u kliničkoj slici
 4. Procijeniti simptome i znakove iz kliničke slike te preporučiti daljnje dijagnostičke postupke i optimalnu vrstu te slijed terapijskih postupaka
 5. Prosuditi povezanost oralnog i sistemskog zdravstvenog stanja pacijenta te potrebu za interdisciplinarnom suradnjom doktora dentalne medicine sa specijalistima medicine

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Goran Krstačić,
 • izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić,  
 • izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić,
 • doc. dr. sc. Nikola Ivaniš,
 • doc. dr. sc. Davorin Pezerović,
 • Nikola Volarić, dr. med., asistent.

 

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Dario Nakić,
 • doc. dr. sc. Darko Katalinić,
 • dr. sc. Ivanka Muršić, poslijedoktorand.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal