• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Loko-regionalna anestezija i analgezija

Cilj predmeta je stjecanje znanja o mogućnostima primjene suvremenih metoda regionalnih analgetskih tehnika i lijekova, znanja o rizicima primjene, prednostima i nedostacima u suvremenoj algološkoj praksi kao i  stjecanju znanja o anatomiji pomoću ultrazvuka, fiziologiji i patofiziologiji boli, centralnim mehanizmima neuromodulacije boli te indikacijama, kontraindikacijama, komplikacijama najnovijih invazivnih zahvata u liječenju  akutne i kronične boli.

1. Neurobiologija boli, farmakologija lokalnih anestetika, farmakologija vazokonstriktora, kliničko djelovanje lijekova; 2. Priprema i uporaba instrumentarija (igle, šprice, lijekovi, instrumenti, temeljne tehnike injiciranja lijekova); 3. Fizikalna i psihološka evaluacija pacijenta, tehnike regionalne anestezije u dentalnoj medicini,  anatomske  oznake i regionalne tehnike maksilarne  i mandibularne anestezije, ostali centralni blokovi  i blokovi perifernih živaca; 4. Neželjeni događaji, mediko-legalna pitanja i budućnost liječenja boli, lokalne i sustavne komplikacije

Obavezna literatura:

 1. Šakić K, Injekcije u liječenju boli mekih tkiva i zglobova. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 2018. 
 2. Šakić K, Minimalno invazivne regionalne tehnike u liječenju boli. Osijek: Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 2016.
 3. Šakić K, Regionalna anestezija i analgezija-ultrazvuk i smjernice u kliničkoj praksi. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Medicinska  naklada; 2012. 
 4. Šakić Zdravčević K, i sur. Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje. Osijek: Grafika Osijek; 2008.
 5. Stanley Malamed.Handbook of Local Anesthesia, Mosby 2019, 7th Edition ISBN: 9780323582070, page 464

Dopunska literatura:

 1. Šakić K, Regionalna anestezija i analgezija. U : Šoša T, Sutlić Ž, Stanec Z, Tonković I i sur. Kirurgija. Zagreb: Medicinski fakultet u Zagrebu. Naklada Ljevak; 2007. 

Nakon uspješno položenog predmeta student će moći:

 1. Usporediti različite metode kontrole anksioznosti i kontrole boli te definirati lokalne anestetike i razumjeti toksičnost lokalnih anestetika
 2. Utvrditi osnovne postupke i metode regionalneanestezije u dentalnoj medicini
 3. Usporediti farmakološke i nefarmakološke metode liječenja akutne boli nakon dentalnih zahvata te liječenje kod toksičnosti lokalnih anestetika i neželjenih događaja drugih lijekova
 4. Provesti pripremu bolesnika na antikoagulacijskoj i antiagregacijskoj terapiji za anesteziju u dentalnoj medicini
 5. Usporediti različite tehnike izvođenja anestezije u dentalnoj praksi i izdvojiti visokorizičnog bolesnika za anesteziju u dentalnoj praksi
 6. Primijeniti odgovarajuće lijekove te pripremiti instrumentarij za različite metode regionalne anestezije u dentalnoj medicini
 7. Procijeniti i mjeriti intenzitet boli u bolesnika nakon dentalnih zahvata te provoditi optimalnu metodu liječenja boli u dentalnoj praksi

Nositelj: prof. dr. sc. Kata Šakić Zdravčević / doc. dr. sc. Livija Šakić

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal