• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Uvod u dentalnu medicinu

Cilj predmeta je ukazati na najčešća profesionalna oboljenja liječnika dentalne medicine i perspektive zapošljavanja u struci te načine cjeloživotnog obrazovanja kao preduvjeta stjecanja prava za rad.

Uvod u dentalnu medicinu daje odgovore na pitanja: kakva je znanost dentalna medicina, koji su joj korijeni, koje su temeljne značajke pojedinih grana dentalne medicine, te kakve su joj perspektive imajući u vidu realnu procjenu svekolikog oralnog zdravlja naše populacije, oblike sustavne stomatološke zaštite i potrebe za doktorima dentalne medicine u Republici Hrvatskoj. Studenti kao novi sudionici nastavnog procesa moraju i trebaju znati osnovne činjenice iz povijesti Fakulteta, podatke o njegovom ustroju i načinu funkcioniranja, a posebice  moraju usvojiti činjenice u svezi studentskih prava i dužnosti, te njihovog  aktivnog sudjelovanja u životu Fakulteta ali  i ukupne akademske zajednice.
Uz osnovne podatke o struci predmet Uvod u dentalnu medicinu ukazuje na najčešća profesionalna oboljenja liječnika dentalne medicine, perspektive zapošljavanja u struci, te načine cjeloživotnog obrazovanja kao preduvjeta stjecanja prava (licence) za rad. Posebno ističemo spoznaje o pristupu i korištenju informacija i njihove obrazovne, znanstvene i kliničke  primjene.  Na ta ali mnoga druga pitanja sadašnjeg trenutka naše struke, dužni smo dati odgovore, kako bi studenti u prvom približenju svojem životnom odabiru, unatoč brojnim posve različitim sadržajima koje u početku studija usvajaju, dobili informaciju o tome kako će izgledati njihov život i rad u Fakultetu tjekom šestogodišnjeg studija dentalne medicine

Obavezna literatura:

  1. Vodanović M. i sur., Osnove stomatologije: Naklada Slap; 2015.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Steći znanja o dentalnoj medicini kao znanosti;

  2. Interpretirati položaj dentalne medicine i dentalne higijena u zdravstvenom sustavu RH;

  3. Kritički prosuditi dijagnostičke metode i terapijske mogućnosti u dentalnoj medicine;

  4. Povezati dijagnostičke s terapijskim postupcima u liječenju anomalija i bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva te oralne sluznice;

  5. Rangirati provedbu primarne, sekundarne i tercijarne zaštite oralnog zdravlja;

  6. Valorizirati metode oralne profilakse.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

   Suradnici :

  • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal