• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Pedijatrija

Cilj predmeta je upoznavanje osnova pedijatrijske propedeutike i sveobuhvatnog  pristupa u liječenju djece, adolescenata i mladih odraslih osoba s naglaskom na njihovo oralno zdravlje. Upoznavanje s učestalošću, kliničkom slikom i diferencijalno – dijagnostičkim metodama najčešćih bolesnih stanja u pedijatriji, upoznavanje suvremenih  dijagnostičkih postupaka i njihova primjena u pedijatrijskoj populaciji, naglašavanje važnosti preventive u svrhu očuvanja sistemskog i oralnog zdravlja pedijatrijskog pacijenta. 

Normalan rast i razvoj, prirođene anomalije, hitna stanja, odabrana poglavlja iz neonatologije, pedijatrijske kardiologije, pedijatrijske hematologije i onkologije, pedijatrijske neurologije, pedijatrijske nefrologije, pedijatrijske pulmologije, pedijatrijske infektologije, pedijatrijske imunologije i reumatologije, pedijatrijske gastroenterologije, pedijatrijske endokrinologije, pedijatrijske kirurgije i pedijatrijske nutricionistike. Pojedinačni sadržaji su prikazani po načelima cjelokupne obrade pedijatrijskog pacijenta i njegove obitelji s naglaskom na oralne manifestacije sistemskih bolesti.

Obavezna literatura:

  1. Mardešić D i sur. Pedijatrija. 8. izd. Zagreb: Školska knjiga; 2016.

Dopunska literatura:

  1. Kliegman RM, Geme JS. Nelson textbook of pediatrics. 18. izd. Elsevier; 2007

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

  1. Usporediti osnovne karakteristike djece različite dobi (dojenče, malo dijete, adolescent) kao objekt interesa pedijatrije i poduprijeti holistički pristup pedijatriji koji uključuje mjere prevencije i liječenja bolesti, kao i rehabilitacije bolesne djece
  2. Prosuditi vitalnu statistiku i osnovne aspekte organizacije zdravstvene zaštite majki i djece, podržati provođenje novorođenačkog probira i cijepljenja te poduprijeti važnost ostalih mjera prevencije i očuvanja općeg i oralnog zdravlja djece
  3. Utvrditi potrebu i preporučiti načine vođenja brige i nadzora nad normalnim rastom i razvojem djece uključujući upoznavanje s njihovom ispravnom prehranom u skladu s odgovarajućom dobi djeteta
  4. Predvidjeti i procijeniti optimalni pristupu rješavanju najčešćih hitnih stanja u medicini dječje dobi
  5. Kritički prosuditi povezanost oralnog i sistemskog zdravstvenog stanjapedijatrijskog pacijenta te predvidjeti posljedice socijalnog i fizičkog okruženja na njegovo oralno zdravlje
  6. Procijeniti potrebu za interdisciplinarnom suradnjom doktora dentalne medicine sa specijalistima dentalne medicine i medicine  u svrhu osiguravanja adekvatne zdravstvene skrbi pedijatrijskog pacijenta

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal