• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fiziologija živaca

Studenti uče o funkciji normalnog živčanog sustava.Usvajaju temeljne osnove u fiziologiji živčanog sustava i upoznaje načela mjerenja fizilioških pojava te se nuči  u skladu s osnovama interpretirati rezultate mjerenja.Predmet fiziologije živčanog sustava temelji se na upoterbi dobivenih spoznaja iz biofizike,biokemije i normalne morfologije.Predmet razvija sposobnost samostalnog riješavanja problema i kritičkog razmišljanja te potiče samobrazovanje.

Osnovna svojstva i funkcija živčanog sustava.Organizacija živčanog sustava.Homeostaza živčane funkcije.Sinaptički prijenos.Osnovne karakteristike senzoričkih sustava.Somatosenzorički sustav.Fiziologija oboljenja(bolesti).Optika vida.Fotorecepcija.Neurofiziologija vida.Psihofizika vida.Provođenje zvuka u unutarnje uho i transdukcija.Psihofizika sluha.Vestibularni aparat.Njuh i okus.Osnovna shema motoričkog sustava.Motorička uloga leđne moždine.Motorička uloga moždanog stabla.Kortikalni nadzor gibanja.Motorička funkcija malog mozga i bazalnih ganglija.Nadzor  bulbomotorike.Uloga vegetativnog živčanog sustava.Integrativne funkcije moždanog debla.Živčani nadzor nagonskog ponašanja.Načela građe i funkcija moždane kore.Fiziologija osjeta.Nadzor govora.Specijalizacija moždanih hemisfera.Fiziološke osnove učenja i pamćenja.

Obavezna literatura:

 1. Sveučilišni priručnik „Kako živac živi?“ S. Butković-Soldo, E. Bilić
 2. Bilić E, Žagar M:  Polineuropatije: klinička slika, dijagnostika i liječenje Skripta, 2006.
 3. Bilić E, Žagar M: Fokalne neuropatije, Medicinska naklada, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Viktor M, Ropper AH. Principels of Neurology, McGraw-Hill, 2005.
 2. Brinar V. Brzović Z, Zurak N. Neurološka propedeutika, Zrinski d.d. 1999.
 3. Kimura J.Electrodiagnosis in diseases of nerve and musle: Principles and practive, Oxford University Press, 2001.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi, prepoznati i opisati morfološke značajke struktura središnjeg i perifernog živčanog sustava te objasniti njihovu funkciju
 2. Prosuditi i objasniti staničnu, laminarnu, kolumnarnu i arealnu građu te glavne neuronske mreže i poremećaje kore velikog mozga čovjeka
 3. Utvrditi morfološke značajke strukture i funkciju glavnih vrsta živčanih i potpornih stanica središnjeg živčanog sustava
 4. Utvrditi temeljne elektrofiziološke značajke neurona, objasniti nastanak transmembranskog potencijala mirovanja, akcijskih potencijala te postsinaptičkih potencijala
 5. Kritički prosuditinačin prijenosa informacija između neurona, klasificirati i objasniti temeljna svojstva i mehanizam djelovanja neurotransmitera, te opisati građu receptora i raspraviti njihovu ulogu u prijenosu informacija

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Ivana Marković, poslijedoktorand

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal