• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba

Upoznavanje studenata s temeljim odrednicama i konceptima integrativnog pristupa u liječenju. Upoznavanje s temeljnim postavkama biološko-integrativne dentalne medicine. Stjecanje znanja o prirodnim načinima liječenja blažih dentalnih tegoba. Upoznavanje s ulogom prevencije u integrativnom pristupu u dentalnoj medicini kao i važnosti i značenja suradnje s liječnicima obiteljske medicine kod ovakvog pristupa.

Definicija integrativnog pristupa u liječenju.. Glavna obilježja integrativnog pristupa u liječenju. Temeljne postavke biološko-integrativne dentalne medicine. Dentalne tegobe kod kojih je moguće pa čak i nužno primijeniti integrativni pristup u liječenju. Prirodni načini liječenja blažih dentalnih tegoba. Uloga i značenje prevencije u integrativnom pristupu u dentalnoj medicini. Suradnja s liječnicima obiteljske medicine kod integrativnog pristupa u dentalnoj medicini. 

Obavezna literatura:

  1. Artemis N. Holistic Dental Care: The Complete Guide to Healthy Teeth and Gums. 1 edition. North Atlantic Books: Berkeley, 2013.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Procijeniti integrativni pristup u liječenju te njegova temeljna obilježja
  2. Utvrditi temeljne postavke biološko-integrativne dentalne medicine
  3. Procijeniti dentalne tegobe kod kojih je moguće upotrijebiti integrativni pristup u liječenju
  4. Valorizirati prirodne načine liječenje blažih dentalnih tegoba
  5. Poduprijeti ulogu prevencije u integrativnom pristupu u dentalnoj medicini

Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

  • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal