• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Mobilna protetika 1

Cilj kolegija je podučavanje studenata o promjenama stomatognatog sustava nastalih zbog djelomičnog i potpunog gubitka zuba. Cilj predmeta je naučiti studenta o laboratorijskim i kliničkim znanjima za samostalnu izradu potpune i djelomične proteze.

Ležište potpune i djelomične proteze. Posljedice potpunog i djelomičnog gubitka zuba. Klinički i laboratorijski tijek izrade potpune i djelomične proteze. Izbor retencijskih i stabilizacijskih elemenata djelomične proteze. Vektorska analiza sila. Koncepcije okluzije kod potpune bezubosti.

Obavezna literatura:

 1. Kraljević K. Potpuna proteza. Zagreb: Aerografika; 2001. 
 2. Kraljević K, Kraljević Šimunković S. Djelomične proteze. Zagreb: InTri d.o.o.; 2012.
 3. Kraljević K. Anatomija i fiziologija okluzije. Zagreb: Globus; 1991
 4. Suvin M. Djelomična proteza. Zagreb : Školska knjiga; 1982. 
 5. Suvin M. Biološki temelji protetike - Totalna proteza. Zagreb : Školska knjiga; 1984.
 6. Jerolimov V i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb : Stomatološki fakultet; 2005.

Dopunska literatura:

 1. Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Fenton AH, Jacob RF, Mericske-Stern R. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant- supported Prostheses. London, New York: CV Mosby; 2003.
 2. Carr AB, McGivney GP, Brown DT. McCracken's Removable Partial Prosthodontics 11th ed., Elsevier Mosby; 2006.
 3. Okeson JP. Temporpmandibularni poremećaji i okluzija., Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
 4. Morrow RM, Rudd KD, Rhoads JE. Dental laboratory procedures. Complete dentures. Volume one. Mosby; 1986.
 5. Rudd KD, Morrow RM, Rhoads JE. Dental laboratory procedures. Removable partial dentures. Volume three. Mosby; 1986.
 6. Hohmann A, Hielscher W. Lehrbuch der Zahntechik. Band II. Quintessenz Verlag, Berlin, Berlin.
 7. Sowter JB.Removable Prosthodontic Techniques. University of North Carolina; 1986.
   

Nako uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Opisati ležište potpune i djelomične proteze.
 2. Usporediti promjene nastale zbog djelomičnog i potpunog gubitka zuba.
 3. Utvrditi klinički i laboratorijski tijek izrade potpune i djelomične proteze.
 4. Utvrditi način uzimanja otisaka u mobilnoj protetici te izlijevanja i obrade sadrenih modela.
 5. Argumentirati način određivanja međučeljusnih odnosa, probe zuba i predaje potpune i djelomične proteze.
 6. Usporediti retencijske i stabilizacijske elemente djelomične proteze.
 7. Valorizirati vektorsku analizu sila u planiranju djelomične bezubosti.

Nositelj: prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičić
Suradnici:

 • doc. dr. sc. Davor Seifert.,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Renata Sikora, dr. med. dent, asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Zrinka Ivanišević
 • doc. dr. sc. Nikolina Lešić,
 • Josip Čes, dr. med. dent., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal