• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ortodoncija

Kolegij podučava studente o normalnom rastu i razvoju čeljusti i lica te razvoju denticije, etiologiji i kliničkoj slici malokluzija i kraniofacijalnih anomalija te dizajnu ortodontskih naprava.

Rast i razvoj lica, čeljusti i denticije. Metode praćenja rasta i razvoja. Ključevi okluzije. Etiologija malokluzija. Uzimanje otisaka, izlijevanje i obrada sadrenih modela. Dizajn i tehnike laboratorijske izrade ortodontskih naprava. Konstrukcija pločastih mobilnih naprava. Konstrukcija funkcionalnih naprava. Konstrukcija interceptivnih naprava. Konstrukcija fiksnih naprava.

Obavezna literatura:

 1. Špalj S i sur. Ortodontski priručnik. Rijeka: Medicinski fakultet; 2012. (Prvi dio – Pretklinička ortodoncija i naprave str. 1-122).
 2. Maršanić D, Ribić D, Trinajstić Zrinski M. Etiologija malokluzija. Fissura; 2019. 5:17-22.
 3. Štimac D, Žigante M, Pavlić A, Špalj S. Kraniofacijalni rast. Fissura; 2019;5:10-6.
 4. Tadić K, Pavlić A, Špalj S. Prenatalni rast i razvoj kraniofacijalnog područja. Fissura. 2017;3:61-7.
 5. Žigante M, Pavlić A, Špalj S. Razvoj i dimenzijske promjene zubnih lukova. Fissura. 2018;4:51-7.
 6. Proffit W i sur. Ortodoncija. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2010. (Prvi i drugi dio – Ortodontski problem i Razvoj ortodontskih problema str. 6-166).

Dopunska literatura:

 1. Bishara SE. Textbook of orthodontics. Philadelphia: WB Saunders Company; 2001. (Section I. Growth and development, pp. 1-98.
 2. Lapter V i sur. Ortodontske naprave. Zagreb: Školska knjiga; 1992.
 3. Wirtz U. Atlas of orthodontic and orofacial orthopedic technique. Ispringen: Dentaurum; 2007.
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Vrednovati ključeve idealne okluzije i načine izrade ortodontskih naprava
 2. Vrednovati svrhu konstrukcijskog zagriza i prepoznati različite ortodontske naprave.
 3. Utvrditi uzimanje otisaka u ortodonciji te izlijevanje i obradu sadrenih modela.
 4. Prosuditi metode praćenja rasta i razvoja zuba i čeljusti te elemente ortodonskih naprava
 5. Planirati optimalnu terapiju s obzirom na kliničku sliku pacijenta
 6. Prosuditi o potrebi za interdisciplinarnom suradnjom s doktorima drugih specijalnosti

Nositelj: prof. dr. sc. Stjepan Špalj
Gostujući profesori:

 • prof. dr. sc. Đorđe Petrović

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal