• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička medicina 3

Modul 1. Tumori glave i vrata - Student će usvojiti osnovna znaja o vrstama i specifičnostima pojedinih lokalizacija tumora, epidemiologiji, etiologiji, kliničkoj slici i modalitetima liječenja tumora glave i vrata. Svrha je da student dentalne medicine prepozna rizične skupine bolesnika, faktore rizika, rane simptome i znakove tumorske bolesti te tipove prevencije i vrste liječenja tumora glave i vrata. 
Modul 2. Otorinolaringologija - Osnovni cilj nastave iz otorinolaringologije je da student dentalne medicine usvoji znanja o kliničkoj slici i diferencijalno-dijagnostičkim postupcima u razgraničenju bolesti zajedničkih otorinolaringologiji i stomatologiji, kao i o komplikacijama širenja infekcije i neoplazmi iz oralnog područja u druge regije glave i vrata, te njihovo dijagnosticiranje i liječenje. U praktičnoj nastavi, svrha je da student usvoji vještine otorinolaringološkog pregleda, te postupke rješavanja hitnih stanja s kojima se može u praksi susresti, kao što je akutna respiratorna insuficijencija, alergijske manifestacije u gornjim dišnim putovima, krvarenje iz nosa i zbrinjavanje stranih tijela aerodigestivnog sustava, te stečeno znanje da može primjeniti u svakodnevoj praksi.
 Modul 3. Tijekom studija student  dentalne medicine upoznaje se  s funkcionalnom anatomijom i fiziologijom oka i periorbitalne regije. Student će usvojiti znanja o povezanosti bolesti usne šupljine i njihov utjecaj na orbitu i  oko. U praktičnoj nastavi student će steći vještine za samostalan rad u određenim hitnim stanjima u oftalmologiji koja se mogu pojaviti pri radu doktora dentalne medicine. 

Sadržaj kolegija odnosi se na teoretska znanja vezana za prepoznavanje, dijagnosticiranje, liječenje i prevenciju bolesti glave i vrata i to:

Modul 1. Tumori glave i vrata
-    epidemiologijom i biologijom tumora glave i vrata, 
-    općim načelima onkologije
-    faktorima rizika i etiologija tumora glave i vrata 
-    kliničkim  simptomima i znakovima najčešćih tumora glave i vrata 
-    modaliteti ranog otkrivanja i osnovni dijagnostičke postupci detekcije tumorskih bolesti 
-    osnovnim načinima multidisciplinarnog liječenja (kirurgija,  radioterapija, sistemsko liječenje) te s 
-    tijekom i prognozom bolesti  
-    parametrima osiguranja kvalitete života onkološkog bolesnika.

Modul 2. Otorinolaringologija
-    bol u uhu ( etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija)
-    šum u uhu, nagluhost, vrtoglavica (etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija)
-    začepljen nos (etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija)
-    bol u usnoj šupljini i orofarinksu (etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija)
-    otežano otvaranje usta (etiologija, klinička slika dijagnostika i terapija)
-    otežano gutanje (etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija)
-    hitna stanja u otorinolaringologiji
-    metode osiguranja dišnog puta
-    alergijske bolesti usne šupljine i nosa
-    opstrukcijska apneja tijekom spavanja (etiologija, klinička slika, dijegnostika i terapija)

Modul 3. Oftalomologija
-    funkcionalna anatomija oka i greške emetropizacije oka
-    dijagnostičke metode u oftalmologiji
-    proptoza, poremećaj vjeđa
-    gubitak vida, crveno oko i bol u oku, trauma oka
-    suho i suzno oko, promjene u prednjem segmentu oka
-    glavobolje, ispadi vidnog polja i vidne halucinacije
-    dijabetičke bolesti oka i bolesti stražnjeg segmenta oka
-    starenje i restauracija vida
-    pedijatrijska oftalomlogija, dvoslike i bjeg oka
-    kirurški zahvati na oku
 

Obavezna literatura:

 1. Vrdoljak E, Petković M, Pleština S, Gugić D.  Klinička onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 2. Bumber Ž, Katić v, Nikšić-Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N. i sur. Otorinolaringologija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2004.
 3. Bjeloš M, Buđić M, Miletić D, Kuzmanović Elabjer B. Praeludium Ophtalmologicum. Zagreb: Školska knjiga; 2020.

Dopunska literatura:

 1. Starčević R, Skitasrelić N. Traheotomija i njega traheotomiranog bolesnika. Zadar: Sveučilište u Zadru; 2013.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Procijenitirizike nastanka tumora glave i vrata i njihoveepidemiološke karakteristike
 2. Utvrditi i prepoznati simptome i znakove najčešćih stanja i bolesti glave, vrata i oka
 3. Prepoznati rane simptome i znakove maligne bolesti te lokalnog i regionalnog širenja maligne bolesti
 4. Utvrditi osnovne dijagnostičke postupke i metode liječenja bolesti glave, vrata i oka
 5. Poduprijeti i valorizirati programe prevencije tumora glave i vrata
 6. Procijeniti diferencijalno – dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika
 7. Procijeniti i liječiti hitna stanja u oftalmologiji i kirurgiji glave i vrata

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal