• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Športska dentalna medicina

Stjecanje spoznaja o športskim ozljedama stomatognatog sustava. Spoznaja o mehanizmima makro i mikrotraume. Polaznici će moći objasniti biološke osnove i pogodnosti za nastajanje traume tijekom športskih aktivnosti. Ispravno prepoznavanje efekata mikrotraume i makrotraume na stomatognati sustav. Razlikovanje težine ozljede, hitnosti sanacije, dijagnostiku i terapiju na samom borilištu. Znati mogućnosti terapije dentalnih i stomatognatih ozljeda. Zapamtiti načine očuvanja zuba i transporta izbijenog zuba do trenutka replantacije. Provesti postupke sanacije športskih ozljeda na borilištu i u ordinaciji. Moći pravilno pratiti tijek terapije i sanacije ozljeda. Znati zaštitne mehanizme za nastanak ozljeda i sredstva njihove prevencije.

Uzimanje i izlijevanje otisaka čeljusti; Sistematski pregledi po dobnim skupinama spotaša; Prijenos obraznim lukom i postavljanje u artikulator; Ozljede; Modeliranje intraoralnog štitnika za zube u vosku; Izrada intraoralnog štitnika za zube; Prevencija i zaštita sportaša; Postavljanje fiksacije zuba

Obavezna literatura:

 1. Jerolimov V, Seifert D. Sportska stomatologija. U Heimer S, Čajavec R i sur. Medicina sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Svučilišta u Zagrebu; 2006: 293-306. Sveučilišni udžbenik.
 2. Andreasen JO, Andreasen FM. Classification, etiology and epidemiology of traumatic dental injuries. U Andreasen JO. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. Copenhagen: Munksgard; 1994.

Dopunska literatura:

 1. Padilla R. Sports dentistry online. www//sports dentistry
 2. Seifert D, Jerolimov V. Što je športska stomatologija? Hrvat Stomatol Vjesn 2000; 8: 4-5.
 3. Dubravica I, Jerolimov V, Seifert D. Postupak izrade i djelovanje individualnog interdentalnog štitnika za sportaše. Medix 2000; 6: 91-4.
 4. Seifert D, Jerolimov M, Jerolimov V. Ozljede stomatognatskog sustava u košarkaša. Medix 2001; 7: 119-20.
 5. Seifert D, Jerolimov M, Jerolimov V. Ozljede stomatognatskog sustava u košarkaša. Medix 2001; 7: 119-20.
 6. Dilberović N, Seifert D, Jerolimov V. Ozljede stomatognatskog sustava u TAE-KWON-DO-u. Croat Sports Med J 2003; 18: 15-19.
 7. Dilberović N, Seifert D, Jerolimov V. The incidence of orofacial injuries in high-school basketball players. Kinesiology 2004; 36: 233-8.
 8. Seifert D, Jerolimov V, Bojčić D. Orofacijalne ozljede u vaterpolu. Croat Sports Med J 2005; 20: 4-7.
 9. Jerolimov V, Seifert D, Carek V. Injuries to the orofacial structure in a selected sample of Handball players. Kinesiology 2000; 32: 93-7.
 10. Jerolimov V, Seifert D. Zaštita Stomatognatskog sustava u sportu. Medix 1999; 5: 60-2.
 11. Jerolimov V, Seifert D, Carek V. Ozljede orofacijalnog sustava u izabranom uzorku košarkaša. Croat Sports Med J 2000; 15 (3): 81-4.
   

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

 1. Rangirati stupnjeve ozljeda mekih tkiva i stupnjeve ozljeda zuba prema FDI klasifikaciji
 2. Procijeniti težinu ozljeda zuba i koštanog sustava usta te temporomandibularnih  zglobova
 3. Odabrati dijagnostiku i terapiju luksiranih, intrudiranih i ekstrudiranih zuba u ordinaciji
 4. Odabrati način i vrstu zaštite stomatognatog sustava tijekom športskih aktivnosti, prema vrsti športa
 5. Utvrditi uzimanje otisaka gornje i donje čeljusti konfekcijskom žlicom te izlijevanje sadrenih odljeva otisaka čeljusti
 6. Utvrditi kako modelirati intraoralni štitnik za zube u vosku na sadrenom odljevu, za izradu intraoralnog štitnika za usta injekcijskim načinom ili toplinskom polimerizacijom te metodom dubokog vlaka
 7. Kritički prosuditi mehanizme nastanka športskih ozljeda stomatognatog sustava i argumentirati načine njihove prevencije športašima, športskim djelatnicima i roditeljima športaša

Nositelj: doc. dr. sc. Davor Seifert / doc. dr. sc. Nikolina Lešić
Suradnici:

 • Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent,
 • Lorena Horvat, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal