• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Prehrana i zdravlje

Cilj predmeta je objasniti studentu fiziološke i patofiziološke procese probavnog sustava; upoznati ga s bolestima usko povezanih s prehranom, metabolizmom i gastrointestinalnim sustavom (metabolički sindrom, šećerna bolest, poremećaji prehrane); prikazati važnost i komponente pravilne prehrane u svrhu prevencije nastanka karijesa i drugih bolesti oralne šupljine. Studentu će se također objasniti specifičnosti prehrane kod pojedinih akutnih i kroničnih bolesti. Student će naučiti koristiti antropometrijske metode u svrhu procjene stanja uhranjenosti te metode prikupljanja podataka u svrhu evaluacije načina prehrane i razlikovanja pravilne od nepravilne prehrane.

Fiziologija i patofiziologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava. Poremećaji prehrane, metabolički sindrom, pretilost, šećerna bolest. Temeljna obilježja uravnotežene prehrane. Prehrana kod različitih akutnih i kroničnih bolesti organizma i oralne šupljine. Prehrambene potrebe različitih populacijskih podskupina. Upoznavanje s načinom pravilne prehrane; preventivni i klinički pristup pravilnoj prehrani, upoznavanje i savladavanje metoda za ocjenu stanja uhranjenosti; mjere za ocjenu i unaprijeđenje prehrane.

Obavezna literatura:

 1. Živković R. Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.
 2. Lukić M, Včev A. Prehrana i ulkusna bolest. 3.izd. Osijek: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku; 2009.
 3. Lukić M, Včev A: Prehrana i upalne bolesti crijeva. Osijek: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku; 2006.

Dopunska literatura:

 1. Verbanac D. O prehrani, što, kada i zašto jesti. Zagreb: Školska knjiga; 2003.
 2. Mandić ML. Dijetoterapija. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet; 2014.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban: 

 1. Utvrditi građu i funkciju probavnog sustava i fiziologiju probave
 2. Argumentirati razlike između pravilne i nepravilne prehrane
 3. Zaključiti o negativnim utjecajima nepravilne prehrane na zdravlje čovjeka i oralno zdravlje
 4. Odabrati dijetoterapiju prilikom akutnih i kroničnih bolesti organizma i oralne šupljine
 5. Preporučiti jelovnik u skladu s fiziološkim potrebama pojedinca i grupe
 6. Procijeniti stanje uhranjenosti i način prehrane pojedinca i populacijske grupe
 7. Valorizirati preventivne mjere očuvanja i promocije oralnog zdravlja kroz radionice o pravilnoj prehrani i utjecaju prehrane na oralno zdravlje

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal