• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini

Cilj predmeta je upoznati studente dentalne medicine s osnovnim metodama prevencije i kontrole infekcije pri radu u stomatološkoj ordinaciji. 

Kontaktne mjere zašite pri rutinskom radu i radu s rizičnim skupinama bolesnika. Sredstva za 
dezinfekciju i antisepsu koja se rutinski koriste u stomatologiji. Mjere prevencije infekcija koje se prenose krvlju. Ubodni incident, postupak i obrada. Postekspozicijska profilaksa. Novi pripravci u kontroli infekcija. Sterilizacija u dentalnoj medicini: principi  i  provođenje.

Obavezna literatura:

 1. Vodanović, M. Osnove stomatologije. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2015.
 2. Kanisek S. Prevencija i kontrola infekcija u Domu zdravlja Osijek. Osijek: Dom zdravlja Osijek. 2017.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti osposobljen:

 1. Procijeniti rizik prijenosa infekcija tijekom rutinskog rada u dentalnoj medicini
 2. Identificirati bolesti koje se prenose tipičnim kontaktom i krvlju
 3. Valorizirati metode dezinfekcije i sterilizacije te načine njihovih djelovanja
 4. Prezentirati mjere zaštite pri radu u ordinaciji dentalne medicine
 5. Preporučiti profilaktičke mjere nakon ubodnog incidenta u ordinaciji dentalne medicine

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

 • Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal