• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Stomatološka propedeutika

Kolegij podučava studente kako pristupiti pacijentu, komunicirati te koristiti kliničke znakove i samoreportirane simptome u postavljanju dijagnoze zdravstvenog stanja orofacijalne regije.

Uvod u propedeutiku
Radno mjesto, oprema i instrumentarij za provođenje stomatološkog pregleda
Mjere zaštite stomatologa pri radu s pacijentima
Suho radno polje
Kontrola infekcije u stomatološkoj ordinaciji
Upitnik o zdravlju
Simptomi i znakovi zdravstvenih stanja orofacijalne regije
Anamneza
Značaj lijekova u oralnoj dijagnostici
Osnove kliničkog stomatološkog pregleda
Pregled sluznica usne šupljine, žlijezda slinovnica i limfnih čvorova
Pregled parodonta
Pregled zubi
Pregled okluzije
Pregled bezubog alveolarnog grebena
Pregled čeljusnog zgloba
Procjena orofacijalnih funkcija i parafunkcija
Pregled perioralnih tkiva
Pregled orofacijalnih mišića
Mjerenje orofacijalne boli
Lista problema, diferencijalna dijagnostika i prosudba glavne dijagnoze
Međunarodna klasifikacija bolesti
Slikovne dijagnostičke metode orofacijalne regije
Studijski modeli
Komunikacija s pacijentom i pratećim osobama
Specifičnosti pristupa pacijentima različitih razvojnih i životnih dobi
Specifičnosti propedeutike i dijagnostike različitih specijalističkih stomatoloških grana
Dodatne pretrage kod stomatološkog pacijenta i povezane medicinske specijalnosti
Pisanje nalaza kliničkog pregleda, prijemnih i otpusnih pisama
Pisanje plana liječenja
Informirani pristanak na liječenje i odbijanje liječenja

Obavezna literatura:

 1. Pezelj-Ribarić S i sur. Stomatološka propedeutika i dijagnostika. Rijeka: Medicinski fakultet; 2009.

Dopunska literatura:

 1. Topić B, Tahmišćija H. Stomatološka propedeutika. Sarajevo-Zagreb: Stomatološki fakultet; 2002.

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi izvođenje kliničkog stomatološkog pregleda specifičnih struktura (sluznica usne šupljine, parodonta, zubi, okluzije, bezubog alveolarnog grebena, čeljusnog zgloba, orofacijalnih funkcija, perioralnih tkiva i orofacijalnih mišića)

 2. Utvrditi znakove zdravstvenih stanja orofacijalne regije

 3. Kritički prosuditi simptome stanja orofacijalne regije koje pacijenti reportiraju s mogućim zdravstvenim stanjem

 4. Argumentirano komentirati međunarodnu klasifikaciju bolesti

 5. Usporediti slikovne dijagnostičke metode orofacijalne regije

 6. Odabrati prikladan način komunikacije s pacijentima različitih razvojnih i životnih dobi te pratećim osobama

Nositelj: prof. dr. sc. Stjepan Špalj
Suradnici:

 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Zrinka Ivanišević,
 • mr. sc. Kristina Halbauer,
 • Ivona Bambir, dr. med. dent., asistent,
 • Josip Čes, dr. med. dent., asistent,
 • Matea Dozet, dr. med. dent., asistent,
 • Petra Džapo, dr. med. dent., asistent,
 • Katarina Komar Milas, dr. med. dent., asistent,
 • Ružica Majić Opačak, dr. med., asistent,
 • Tena Manjarić Pavić, dr. med. dent., asistent,
 • Maja Šušnjara, dr. med. dent., asistent.

Gostujući profesori:

 • prof. dr. sc. Đorđe Petrović

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal