• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Maksilofacijalna kirurgija

Cilj nastave je studentu omogućiti da teorijski i dijelom praktički ovlada osnovnim znanjima i vještinama iz maksilofacijalne kirurgije. Obzirom na izrazito funkcionalno-estetski značaj regije za čovjeka cilj je savladati sva teorijska znanja o upalnim procesima usta, lica, čeljusti i vrata te ih razlikovati od drugih manje čestih patoloških stanja u ovoj regiji. 

Usvajanje  predviđenih  onkološka znanja iz problematike tumora glave i vrata, upoznati deformitete mekih tkiva, kostiju i lica, malformacije i mogućnosti liječenja sa posebnim naglaskom na značaj i nužnost timskog pristupa liječenju. Upoznavanje sa osnovama ispitavanja funkcije kod djece i odraslih sa deformacijama, prikaz kefalometrijskih metoda, analize modela i uvid u kiruršku ortodonciju. 

Obavezna literatura:

 1. Lukšić I i sur. Maksilofacijalna kirurgija. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Šoša T, Sutlić Ž, Stanec Z, Tonković I. Kirugija. Zagreb: Medicinska biblioteka-Naklada Ljevak; 2007.- Odabrana poglavlja 

Dopunska literatura:

 1. Virag M. Deset predrasuda i nešto više činjenica o melanomu. Medicinar 45 (3); 14-18, 2004. 
 2. Aljinović-Ratković N. Maksilofacijalna traumatologija. Zagreb: Skripta; 2003. 
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Valorizirati humanu anatomiju glave i vrata
 2. Usporediti razlike u normalnoj građi i fiziologiji u odnosu na patološke promjene glave i vratakod prisutnosti tumora
 3. Procijeniti rizik razvoja malignih oboljenja glave i vrata pojedinog pacijenta s obzirom na prisutnost različitih rizičnih čimbenika
 4. Preporučiti odgovarajuću farmakoterapiju ili kiruršku terapiju za liječenje bolesti glave i vrata

Nositelj: doc. dr. sc. Dinko Leović
Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

 

Vanjski suradnici:

 • Tomica Bagatin, dr. med., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal