• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Anatomija 2

Cilj predmeta je stjecanje znanja o temeljnim anatomskim podjelama odrasle osobe, orijentaciji u anatomskim ravninama te orijentacijskim točkama na površini tijela. Usvajanje znanja o sadržaju pojedine regije u području toraksa i abdomena, te njihovom sadržaju i topografskom međuodnosu. Upoznavanje s osnovama sadržaja topografskih regija gornjih i donjih ekstremiteta. Ponavljanje i identificiranje pojedinih dijelova živčanog sustava kao i njihovih funkcija. Demonstriranje regija i  njihova sadržaja u području trupa i ekstremiteta na kadaveru. Kritičko promišljanje o značaju anatomske građe i topografije u kliničkom rasuđivanju.

Prsni koš: kosti, funkcionalna anatomija zglobova i mišića, dijafragma, mliječne žlijezde, jednjak, dušnik, bronhijalno stablo i pluća, srce, šupljine, zalisci, krvne žile srca, inervacija srca, perikard, veliki i mali krvotok, medijastinum, limfni čvorovi, auskultacijska mjesta srca i pluća, topografske regije.
Abdomen: trbušna stjenka i ingvinalni kanal, želudac, dvanaesnik, tanko i debelo crijevo, rektum, jetra i gušterača, slezena, razvoj organa u trbušnoj šupljini, potrbušnica, krvne žile probavnog sustava, portalna vena, bubrezi i nadbubrežna žlijezda, mokraćovodi, mokraćni mjehur, velika i mala zdjelica, uretra, muški i ženski spolni organi, descensus testisa, retro i subperitonealni prostor, limfne žlijezde i limfni čvorovi, funkcionalna anatomija kralježnice, topografske regije.
Gornji ekstremiteti: kosti, funkcionalna anatomija zglobova, funkcionalna anatomija mišića, funkcionalna anatomija mišića, leđna moždina, brahijalni splet i periferni živci, površinske i duboke krvne žile, topografske regije.
Donji ekstremiteti: kosti, funkcionalna anatomija zglobova, funkcionalna anatomija mišića, lumbosakralni i pudendalni splet, površne i duboke krvne žile, topografske regije.

Obavezna literatura:

Dual Reihe. Anatomija. 2018. Medicinska naklada 

 1. Reihe D. Anatomija. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 2. Marušić A, Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka. 2. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.
 3. Waldeyer A. Waldeyerova anatomija čovjeka. 17. njemačko izd. Prer., 1. hrv. izd. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga; 2009.
 4. Keros P, Pećina M i Ivančić-Košuta M. Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed; 1999.
 5. Sobotta J. Atlas anatomije čovjeka I. + II. + III. svezak + Tablice. 3. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2013.
   

Dopunska literatura:

 1. Werner Platzer. Priručni anatomski atlas 1 - sustav organa za pokretanje (2011.), Priručni anatomski atlas 2 – unutarnji organi (2012.), Priručni anatomski atlas 3 – živčani sustav i osjetila (2011.). Zagreb: Medicinska naklada
 2. Netter FH. Atlas anatomije čovjeka. 7. izd. Beograd: Datastatus/Elsevier; 2018. 
 3. Jalšovec  D. Sustavna i topografska anatomija čovjeka. Zagreb: Školska knjiga; 2007.
 4. Bajek S, Bobinac D. – Sustavna anatomija čovjeka. Digital point; 2007.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 

 1. Utvrditi anatomske strukture koje grade organske sustave u području toraksa i abdomena
 2. Utvrditi irigaciju i inervaciju organa u području toraksa i abdomena kao i strukture i funkciju lokomotornog aparata gornjih i donjih ekstremiteta te njihovu irigaciju i inervaciju
 3. Definirati temeljna načela građe živčanog sustava
 4. Prosuditi sadržaj i topografske međudonose pojedine regije trupa i ekstremiteta
 5. Kritički prosuditi temeljna znanja iz anatomije s klinički značajnim entitetima
 6. Vrednovati granice pojedinih regija trupa i ekstremiteta, te njihov cjelokupni anatomski sadržaj na kadaveru
 7. Kritički prosuditi povezanost temeljnih medicinskih znanja s kliničkim disciplinama

Nositelj: doc. dr. sc. Anđela Grgić

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju,
 • prof. dr. sc. Bruno Splavski,
 • Robert Mujkić, prof. biol. kem., asistent.

Vanjski suradnici:

 • mr. sc. Kristina Halbauer, asistent,
 • Nenad Čekić, dr. med., asistent,
 • Alen Imširović, dr. med., asistent,
 • Marko Kovačević, dr. med., asistent,
 • Ana Petrović, dr. med., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal