• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička propedeutika

Cilj predmeta je naučiti studente osnovama kliničkog pregleda, koji se sastoji od anamneze i tjelesnog pregleda, upoznati ih s tehnikama uzimanja anamneze i njezinog prikladnog zapisivanja. Studente će se poučiti manualnim vještinama potrebnim za izvođenje fizikalnog pregleda, mjerenja i praćenja vitalnih znakova, osnovnih medicinsko-tehničkih postupaka u svrhu procjene zdravstvenog stanja pacijenta na osnovu simptoma i znakova bolesti te osnovnih laboratorijskih i vitalnih pokazatelja. Studenti će naučiti prepoznati simptome i znakove te ih povezati s različitim stanjima i bolestima kako bi mogli oblikovati radnu dijagnozu kroz diferencijalno-dijagnostičke kriterije.

Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti. Anamneza i heteroanamneza, opći status bolesnika, fizikalni pregled bolesnika. Fizikalni pregled kože, dlaka i noktiju. Opći status i pregled vidljivih sluznica. Fizikalni pregled glave i vrata. Pregled limfnih čvorova. Fizikalni pregled prsnog koša, dojki i perifernog vaskularnog sustava. Fizikalni pregled trbuha i spolnih organa. Fizikalni pregled lokomotornog sustava. Neurološki pregled. Manualne vještine: mjerenje vitalnih parametara, primjena lijekova, medicinsko-tehnički postupci. Anamneza i fizikalni pregled u dentalnoj medicini. Simptomi i znakovi bolesti zubi i usta.

Obavezna literatura:

 1. Včev A, Burton N, Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrvatsko izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.
 2. Nastavni materijali sa seminara, predavanja i vježbi

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. objasniti dijelove, svojstva i značaj anamneze i fizikalnog pregleda
 2. kategorizirati simptome i znakove bolesti
 3. procijeniti težinu kliničke slike s obzirom na simptome i znakove bolesti
 4. razlikovati klinička stanja s obzirom na skup simptoma i znakova te prosuditi vodeću dijagnozu
 5. povezati elemente iz anamneze i fizikalnog pregleda i predložiti daljne dijagnostičke postupke
 6. provesti postupak uzimanja anamneze, fizikalnog pregleda, mjerenja vitalnih znakova i medicinsko-tehničkih postupaka
 7. interpretirati osnovne laboratorijske pokazatelje i vitalne parametre

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Luka Malenica, dr. med., asistent

Gostujući profesori:

 • prof. dr. sc. Đorđe Petrović

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal