• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Oralna biologija

Cilj kolegija Oralna biologija je upoznavanje studenata s biološkim osnovama fizioloških i patoloških zbivanja u usnoj šupljini, morfologijom mliječne i trajne denticije te embirologijom i histologijom tvrdih i mekih zubnih tkiva. 

Anatomija trajnih i mliječnih zuba. Osnove okluzije, artikulacije i žvakanja. Histologija tvrdih i mekih zubnih tkiva (caklina,dentin, zubna pulpa, cement, parodontalni ligament, kost, gingiva). Razvoj usne šupljine i zubnog zametka (rani razvoj zuba, razvoj dentina, cakline, korijena, zubnog  cementa, parodontalnog ligamenta, zubnog nastavka, gingive, zubne pulpe). Rast i razvoj, regeneracija tvrdih zubnih tkiva. Biologija i biokemija sline, tvrdih zubnih tkiva i parodontalnih tkiva. Specifični aspekti molekularne biologije u dentalnoj medicini.

Obavezna literatura:

 1. Vodanović M, Brkić H, Dumančić J, Pavić Savičin I. Biologija i morfologija ljudskih zuba. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2016.
 2. Cooper GM, Hausman RE. Stanica - molekularni pristup. 4. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.

Dopunska literatura:

 1. Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Oral Anatomy, Histology and Embriology. 3. izd. Edinburgh: Mosby; 2002. 
 2. Ash MM Jr,Nelson SJ. Wheelers Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Izd. St.Louis: Saundere; 2003.
 3. Ten Cate AR, Oral Histology: Development, Structure and Function. 5. izd. St. Louis: Mosby; 1998. 
 4. Berkovitz BKB, Moxham BJ. Self Assesment Picture in Dentistry: Oral Anatomy, Histology and Embriology. 1. izd. London: Mosby; 1994.
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi znanje o mliječnoj i trajnoj denticiji humanog zubala
 2. Utvrditi osnovna načela komparativne odontologije
 3. Uvrditi osnovna znanja o histološkoj građi zuba (cakline, dentina i parodontalnog ligamenta)
 4. Kritički prosuditi anomalije zuba (klase, anomalije broja, veličine, položaja i morfologije)
 5. Kritički prosuditi embrionalni razvoj, anatomiju i fiziologiju stomatognatog sustava
 6. Utvrditi stomatološku nomenklaturu

ORALNA BIOLOGIJA

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

 • mr. sc. Hrvoje Pezo,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent, 
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Zrinka Ivanišević,
 • doc. dr. sc. Stjepanka Lešić.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal