• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Oralna kirurgija 2

Program studija iz oralne kirurgije poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Tijekom studija osposobiti studenta da kao doktor dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zna sve tehnike lokalne anestezije i moguće komplikacije, vađenje zuba i liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveolotomije), prepoznavanje cističnih procesa i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenta naučiti postaviti indikacije za pretprotetske.
Program studija iz oralne kirurgije poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Tijekom studija osposobiti studenta da kao doktor dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zna sve tehnike lokalne anestezije i moguće komplikacije, vađenje zuba i liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveolotomije), prepoznavanje cističnih procesa i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenta naučiti postaviti indikacije za pretprotetske kirurške zahvate i asistiranjem pri operacijama mora upoznate najvažnije oralnokirurške zahvate. U X semestru više nema predavanja tako da je težište nastave na kliničkim vježbama. Nastava se temelji na kliničkim pregledima bolesnika s različitim patološkim procesima u usnoj šupljini i diferencijalnoj dijagnostici: odontogene upale, cističnih promjena, benignih tumora, sistemskih bolesti s promjenama u usnoj šupljini, postupak sa zdravstveno kompromitiranim bolesnicima i postavljanju indikacija za pretprotetski kirurški zahvat. Student asistira pri kiruškim zahvatima iz područja dentalne kirurgije: alveolotomiji, apikotomiji, cistektomiji, pa time stječe spretnost i upoznaje mogućnosti oralne kirurgije u liječenju stomatoloških bolesnika. 

Sadržaj predavanja:

Radiološka dijagnostika u oralnoj kirurgiji, Retinirani impaktirani zubi, Liječenje retiniranih i impaktiranih zubi, Alveolotomija, Gnojna upala čeljusti i okolnih mekih tkiva, Klinička slika, dijagnostika i liječenje odontogene upale,Vađenje zubi u fazi akutne upale; pojam epulisa, Antibiotici u liječenju odontogene upale, Apikotomija, Trauma zubi, Transplantacija zuba, Trauma čeljusti i lica, Ciste čeljusti, lica i usta, Dijagnostika cista čeljusti, lica i usta, Načela liječenja cista čeljusti, lica i usta, Neodontogeni tumori usne šupljine, Odontogeni tumori usne šupljine, Kirurgija parodonta, Kirurška patologija žlijezda slinovnica, Etiologija i epidemiologija karcinoma usne šupljine, Prekanceroze i rana dijagnostika karcinoma usne šupljine, Indikacije i mogućnosti u pretprotetskoj kirurgiji, Pretprotetski kirurški zahvati, Kirurška protetika, Bolesti temporomandibularnog zgloba, Bol u području lica, čeljusti i usta, Suradnja doktora stom. primarne zaštite i spec. oralne kirurgije 

Sadržaj kliničkih vježbi:

Uzimanje anamneze, klinički pregled u oralnoj kirurgiji, Analiza rendgenskih snimaka, Diferencijalna dijagnostika bolova u usnoj šupljini, Pleksus anestezija, Mandibularna anestezija, Vađenje zuba, Ekskohleacija alveole, Zaustavljanje krvarenja iz alveole, Zaustavljanje krvarenja iz mekih tkiva, Liječenje dolor post extractionem,  Liječenje teškog nicanja umnjaka, Dijagnoza oro-antralne komunikacije, Ambulantno liječenje oro-antralne komunikacije, Submukozni apsces, Zub uzročnik akutne upale – vađenje zuba za vrijeme upale, Incizija i drenaža intraoralnih apscesa, Odontogene fistule, Vađenje donjeg umnjaka, Separacija korjenova gornjih i donjih kutnjaka, Klinička i radiološka dijagnoza cista čeljusti,  Punkcija ciste, Asistiranje pri apikotomiji, Asistiranje pri alveotomiji, Asistiranje pri cistektomiji, Biopsija, Asistiranje pri operaciji benignih tumora, Sijalolitijaza, Sijaloadenitis, Frakture čeljusti, Ozljede zuba 
 

Obavezna literatura:

 1. Miše I. Oralna kirurgija. Zagreb: Medicinska naklada; 1991. 
 2. Knežević G i suradnici. Oralna kirurgija 2. Zagreb: Medicinska naklada; 2003. 
 3. Ćabov T. Oralnokirurški priručnik. Zagreb: Medicinska naklada; 2009. 
 4. Bagatin M, Virag M i suradnici. Maksilofacijalna kirurgija. Zagreb: Školska knjiga; 1991.
 5. -40. str. Vodič kroz stomatologiju
 6. Gabrić D. Lokalna anestezija u dentalnoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.

Dopunska literatura:

 1. Hupp JR, Ellis III E, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. St.Louis: Mosby-Elsevier; 2008. 
 2. Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental Management of the Medically Compromised Patient. St. Louis: Mosby; 2008.
 3. Malamed S. Handbook of Local Anesthesia. St. Louis: Mosby; 2004. 
 4. De Leeuw R (ur). Orofacial Pain. Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. Chicago: Quintessence; 2008. 
   

Student će, nakon uspješno položenog predmeta, biti osposobljen:

 1. Kritički procijeniti prekanceroze lezije i karcinomatozna stanja u području usne šupljine; 

 2. Ovladati različitim tehnikama u radiološkoj dijagnostici orofacijalnog područja;

 3. Tumačiti farmakološke učinke, nuspojave, indikacije i kontraindikacije, toksičnost pojedinih skupina lijekova koji se koriste u oralnoj kirurgiji;

 4. Steći sposobnost asistiranja pri oralnokirurškim zahvatima;

 5. Znati izvesti osnovne tehnike vađenja zuba na pacijentima;

 6. Znati izvesti osnovne tehnike šivanja na pacijentima.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
Suradnici:

 • doc. dr. sc. Bruno Vidaković,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent,
 • Lorena Horvat, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Stjepan Siber

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal