• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Histologija i embriologija

Studenti nauče temeljne (predkliničke) i kliničke značajke histologije i embriologije. Histolgija i embriologija razmatrati će se s funkcionalnog stajališta s posebnim naglaskom na normalnu histologiju, normalnom razvoju i nepravilnostima u razvoju.

Na seminarima i izbornom predmetu temeljitije će obraditi pojedina područja funkcijske histologije, razvoja čovjeka i teratologija. Na vježbama se uči mikroskopiranje, histološka građa tkiva i organa te histološkim posebnostima ranih faza zametka.

Vezivno tkivo. Stanice u vezivnom tkivu. Međustanični prostor i vlakna. Mezenhim, rahlo i čvrsto vezivno tkivo. Hrskavično tkivo. Masno tkivo. Bijelo i smeđe masno tkivo. Kost. Tipovi osifikacije. Mišići. Histofiziologija kontrakcije mišića. Periferni i centralni živčani sistem. Neuroni,  neuroglije. Periferni živac, ganglij-Leđna moždina. Mali mozak. Moždano stablo. Veliki mozak. Sinapse. Živčani okrajci. Epidermis. Podjela epitela. Žljezdani epitel. Koža. Građa i funkcijska histologija. Kosa, nokti, kožne žlijezde. Mliječna žlijezda. Endokrine žlijezde i funkcijska histologija pojedinačnih žlijezda. Štitnjača. Paratireoidne žlijezde. Nadbubrežne žlijezde. Hipofiza. Epifiza. Difuzni endokrini sistem. Paragangliji. Krv i funkcijska histologija krvnih stanica. Hemopoeza i periodi hemopoeze. Limfatični sistem. Limfni čvorovi.Slezena.Thymus.Tonzile.Cirkulacija.Arterije.Vene.Moždane ovojnice. Srce. Probava. Probavna cijev. Jetra. Gušterača. Dišni organi. Pluća. Mokraćovodi. Bubreg. Mokraćni mjehur. Muški spolni organ.Testisi. Sjemenovodi. Penis. Ženski spolni organ. Jajnici. Jajovod. Maternica. Vagina. Organi osjeta. Oko. Uho. Embriologija. Zametak. Plod. Razvoj kardiovaskularnog sistema. Razvoj urogenitalnog sistema. Razvoj  živčanog sustava. Razvoj škržnih organa. Razvoj probavnih organa. Razvoj oka. Posteljica. Teratologija. Teratogene tvari.

Obvezna literatura:

 1. Junqueira LC, Carneiro J: Osnove histologije, udžbenik i atlas prema 10. američkom izdanju. Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 2. Sadler TW: Langmanova medicinske embriologija, 10. izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 2009.

 

Izborna literatura:

 1. Wheater's functional histology. Young Barbara, O'Dowd Geraldine, Woodford Phillip. 6. izdanje. Elsevier, 2014.
 2. Moore Keith L.,Persaud T.V.N., Torchia Mark G. The developing human. Clinically oriented embryology. 10. izdanje. Elsevier, 2016.
 3. Larsen's human embryology. Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Francis West. 5. izdanje. Elsevier, 2015. 

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi morfološke i funkcionalne značajke različito diferenciranih stanica i načine njihovog udruživanja u tkiva
 2. Usporediti značajke građe s funkcionalnim značajkama pojedinih organa
 3. Utvrditi, raščlaniti i prosuditi pojedina razdoblja embrionalnog i fetalnog razvoja ploda
 4. Procijeniti osjetljiva razdoblja razvitka te predvidjeti moguće poremećaje razvoja nakon štetnog djelovanja teratogenihčimbenika
 5. Zaključiti osnove potrebne za razumijevanje funkcije ljudskoga tijela te prepoznavanje morfoloških i patoloških promjena tkiva na mikroskopskoj razini
 6. Prosuditi strukture različitih tkiva i organa zdravog čovjeka na histološkim preparatima
 7. Valorizirati humanu histologiju i embriologiju

Nositelj: prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Andrea Milostić-Srb
 • Ivana Ilić, dr. med, asistent

Vanjski suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Tihomil Žiger

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal