• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija

Studenti upoznaju temeljne značajke mikroorganizama koji uzrokuju najčešće infekcije kod čovjeka, osobito mikroorganizama koji su važni za razvoj dentalnih bolesti ili bolesti koje nastaju kao posljedica dentalnih procedura ili bolesti, te osnove imunologije. Također upoznaju studenti osnove mikrobioloških dijagnostičkih metoda  s naglaskom na najnovije rutinske metode i njihov primjenu u svakodnevnom kliničkom radu. Na seminarima proširuje znanje iz pojedinačnih područja, s naglaskom na mikroorganizme koji su važni za rad u dentalnoj medicini. Na vježbama se upoznaju sa osnovnim mikrobiološkim tehnikama i metodama u detekciji i identifikaciji  mikroorganizama.

Građa bakterijske stanice.Metabolizam bakterija,rast i razmnožavanje.Bakterijska genetika.Klasifikacija i podjela bakterija.Normalna bakterijska flora.Patogeneza bakterijskih infekcija.Mikrobiološka dijagnostika bakterijiskih infekcija.
Sterilizacija i dezinfekcija sa naglaskom na specifičnost u dentalnoj medicini.Mehanizmi djelovanja antibiotika  i kemoterapeutika.Mehanizmi bakterijske otpornosti na antibiotike.Problem širenja bakterijske otpornosti.
Značenje patogenih gljiva.Gljive koje uzrokuju infekciju kože i podkožnog tkiva.Oportunističke gljive.Gljive koje uzrokuju sistemske infekcije.
Osnovne karakteristike virusa.Razmnožavanje virusa.Virusna genetika i izvori virusa.Neposredno i posredno dokazivanje virusa. Patogeneza virusnih infekcija.Virusna onkogeneza.Prirodna protuvirusna otpornost i imunološki antivirusni odgovor.Prioni.
Najčešći uzročnici infekcije dišnih puteva i osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najčešći uzročnici bakterijemije i sepse te osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najčešći uzročnici infekcije CNS i osnove njihove laboratorijske dijagnostike. Najčešći uzročnici endokarditisa i osnove njihove laboratorijske dijagnostike. Najčešći uzročnici infekcije probavnog sustava i osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najčešći uzročnici infekcije mokraćnog sustava i osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najčešći uzročnici spolno prenosivih infekcija i osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najčešći uzročnici infekcije kože,podkožnog tkiva ,mišića ,zglobova i kosti te osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najznačajniji uzročnici zoonoza i osnove njihove laboratorijske dijagnostike.Najčešći uzročnici infekcija imunokomprimitiranih bolesnika i osnove njihove laboratorijske dijagnostike.
Prirodna otpornost.Imunološk sustav. Antigeni. Protutijela. Preosjetljivost. Autoimunost. T.stanični receptor i molekule MHC.Aktivacija limfocita,tolerancija.Kontroliranje imunooškog odgovora.Imunološki odgovor kod mikrobnih infekcija.Infekcije zbog smanjene otpornosti.Imunosupresija.Cjepiva i redosljed procijepljivanja.
Imunološki odgovor i upala sluznice usne šupljine.Normalna oralna flora.Mikroorganizmi u parodontnim tkivima.Mikrobiologija i imunologija parodontnih bolesti.Biofilm i karijes.Uzročnici infekcija  pulpe i periapikalnog tkiva.Uzročnici akutnih odontogenih upala.Uzročnici periimplantitisa.Uzročnici osteomijelitisa odonogenog porijekla.Uklanjanje mikroorganizama sa instrumenata(aparature) i okoline.Putevi prijenosa mikroorganizama u stomatološkoj ordinaciji.Spriječavanje infekcije pri radu u usnoj šupljini.Cijepljene djelatnika u dentalnoj medicini.Infekcije usne šupljine zbog smanjene otpornosti.

Obavezna literatura:

 1. Presečki V. Stomatološka mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb,2009. 
 2. Kalenić S. i sur. Medicinska mikrobiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2019. (odabrana poglavlja)
 3. Damani N.N.Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija, prijevod 4. izdanja; Medicinska naklada,Zagreb, 2019. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 25nd edition. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA editors. Lange Medical Books/McGraw-Hill: New York, Chicago, San Francisco, Lisboa, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore, Sydney, Toronto, 2010. (odabrana poglavlja)
 2. Tonkić M i sur. Medicinska mikrobiologija. Praktikum za vježbe za studenta Dentalne medicine. Redak, Split, 2015.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Navesti i opisati najvažnije biološke značajke normalne flore čovjeka i patogenih mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva i parazita)

 2. Klasificirati viruse, bakterije, gljive i parazite te obrazložiti njihovu nomenklaturu

 3. Nabrojati i objasniti učinke najvažnijih čimbenika virulencije mikroorganizama koji uzrokuju infekcije u ljudi  

 4. Opisati načine prenošenja najčešćih mikroorganizama koji su uzročnici dentalnih bolesti ili bolesti povezanih s dentalnim procedurama i bolestima, osnove patogeneze, kliničke slike, te metode prevencije infektivnih bolesti

 5. Opisati osnovne mehanizme imunosne obrane čovjeka od infekcije te vrste cjepiva

 6. Imenovati osnovne skupine antimikrobnih lijekova, objasniti mehanizme njihovog djelovanja te mehanizme rezistencije mikroorganizama na ta sredstva

 7. Navesti, opisati i obrazložiti primjenjivost različitih metoda mikrobiološke dijagnostike

 8. Primijeniti higijensko pranje ruku te utrljavanje alkoholnih dezinficijensa za ruke

 9. Izraditi nativne i bojene mikroskopske preparate i ovladati svjetlosnom mikroskopijom

 10. Adekvatno i kritički odabrati adekvatan klinički uzorak za mikrobiološku dijagnostiku i za osnovne mikrobiološke dijagnostičke metode važne u dentalnoj medicini

 11. Razumjeti testove osjetljivosti bakterija na antimikrobna sredstva i njihovu interpretaciju

 12. Ocijeniti rizik prijenosa infekcije u ordinaciji dentalne medicine i odabrati odgovarajuće mjere zaštite za članove dentalnog tima i pacijente u svrhu kontrole infekcija

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Ivana Škrlec,
 • doc. dr. sc. Jasminka Talapko.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal