• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Stručna praksa 5

Svrha stručne prakse je upoznati studenta s njegovim mogućnostima, te uz pravodobne savjete mentora osigurati visoko kvalitetnu dentalnu skrb u skladu s postojećim smjernicama, a sve s ciljem dobrobiti pacijenta. U okviru stručne prakse student samostalno obavlja aktivnosti koje je ranije savladao kroz nastavu.

Epidemiološka analiza zastupljenosti bolesti zuba i parodonta i procjena potrebnog liječenja. Epidemiološka analiza dentalnog i oralnog zdravlja djece predškolske i školske dobi. Upoznavanje s načinom i oblicima suradnje s polikliničko-konzilijarnom stomatološkom zdravstvenom zaštitom. Suradnja s ostalim oblicima zdravstvene zaštite (opća medicina, školska medicina i dr.). Vrste i vođenje zdravstvene dokumentacije. Upoznavanje s oblicima primarnih preventivnih mjera za prevenciju karijesa i parodontopatija. Provođenje prevencije karijesa preparatima fluorida. Liječenje karijesa zuba i bolesti zubne pulpe. Odstranjivanje subgingivnog i supragingivnog zubnog kamenca. Dijagnostika i terapija oralnih bolesti. Pregled pacijenata za stomatološke protetske nadomjestke, planiranje i provedba liječenja. Individualizirane upute o oralnoj higijeni. Davanje lokalnih i provodnih infiltracijskih anestezija. Ekstrakcije zuba. Upoznavanje s hitnim stanjima i terapijskih postupcima. Dijagnostika malokluzija.

Obavezna literatura:

  1. Vodanović, M. Osnove stomatologije. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2015.
  2. Topić B., Tahmišćija H. Stomatološka propedeutika. Synopsis d.o.o.: Sarajevo – Zagreb. 2002.
     

Nakon položenog predmeta student će biti sposoban:

  1. Utvrditi fiziološke i patološke promjene u usnoj šupljini;
  2. Prosuditi i diferencijalno dijagnostički razlučiti radiološke promjene usne šupljine;
  3. Odabrati odgovarajuće terapijske mogućnosti liječenja bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva i oralne sluznice;
  4. Ovladati komunikacijskim vještinama potrebnima za rad u dentalnom timu.
  5. Procijenitistanje bolesnika i primijeniti odgovarajaću farmakoterapiju u liječenju oralnih bolesti i znati farmakografiju.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal