• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fiksna protetika 2

Kolegij podučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i fiksnoprotetičkim vještinama na kojima se temelji klinički rad u terapiji oštećenih i/ili izgubljenih funkcijskih kruna zubi potpuno ili djelomično ozubljene čeljusti. Cilj kolegija je naučiti studente o specifičnim fiksno protetskim nadomjestcima (inlay mostovi, krilni mostovi, ljuske) te komplikacijama i pogreškama u izradi istih.

Komunikacija sa zubotehničkim laboratorijem i principi odabira slitina. Metode izbora boja u fiksnoj protetici. Provjeravanje fiksnoprotetskih konstrukcija. Cementiranje u fiksnoj protetici : vrste cementa i klinički izbor, privremeno i trajno cementiranje: klasično ili adhezijsko;dentinska ili caklinska veza. Restorativna klinika: pune,djelomične,metalne,kompozitne,kermičke,kombinirane krune. Fiksnoprotetska opskrba djelomične bezubosti: statika,čvrstoća,biološki aspekti mostova,vrste mostova i članova. Klinika metalnih,kompozitnih i kermičkih tehnika: izbor,indikacije,primjeri. Estetika u fiksnoj protetici i pojam estetske stomatologije. Multidisciplinarni pristup u fiksnoj protetici. Kombinirana fiksno-mobilna protetska opskrba: pet razina (faza). Zglobne veze u protetici i konusne konstrukcije. Fiksnoprotetska opskrba u dječjoj dobi. Fiksnoprotetska opskrba starijih osoba. Parodontalna protetika. Lokalni i sistemski utjecaji fiksnoprotetske opskrbe, korozija, galvanizam, alergije na dentalne materijale. Epidemiologija indikacija za protetsko zbrinjavanje. Kriteriji kvalitete fiksnoprotetskog zbrinjavanja i utjecaj protetike na kvalitetu života.

Obavezna literatura:

 1. Schillingburg TH, Hobo S, Whisett L, Jacobi R. Osnove fiksne protetike. Quintessence Publishing Co; 2008.
 2. Ćatović A i sur. Klinička fiksna protetika. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1999. 
 3. Uhač I. Potpune krunice – osnove brušenja, Autorizirano predavanje. 2011. https://www.medri.hr/katedre/Protetika/novosti.php
 4. Uhač I. Estetske fiksnoprotetske rekonstrukcije – klinički i laboratorijski pristup, Autorizirano predavanje. 2011. https://www.medri.hr/katedre/Protetika/novosti.php

Dopunska literatura:

 1. Rosenstiel S, Land F, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 3rd ed. Mosby inc. Publishing, 2001. 
 2. Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St. Louis: Mosby Inc.; 1999. 
 3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Materijali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb: Školska knjiga; 2005. 
 4. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki Fakultet,2005. 
 5. Mehulić K. Keramički materijali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga, 2010. 

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će biti osposobljeni:

 1. Utvrditi kako preparirati zube za fiksne protetske nadomjestke.
 2. Utvrditi rad s materijalima i tehnikama za uzimanje otisaka.
 3. Utvrditi vrste cemenata i tehnike cementiranja.
 4. Kritički procijeniti potrebu za interdisciplinarnom suradnjom s drugim zdravstvenim radnicima
 5. Prosuditi fiksnoprotetsku opskrbu u dječjoj dobi.
 6. Valorizirati estetsku stranu dentalne medicine i sve aspekte bitne za kvalitetu života.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Vlatka Lajnert
Suradnici:

 • doc. dr. sc. Davor Seifert,
 • Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent,
 • Lorena Horvat, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Renata Sikora, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

 

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Nikolina Lešić,
 • Josip Čes, dr. med. dent., asistent,
 • Katarina Komar Milas, dr. med. dent., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal