• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Dentalna medicina starije dobi

Studenti se upoznaju sa specifičnim stomatološkim problemima  starije dobi.Upoznati su preventivnim postupcima i specifičnostima liječenja bolesti usne šupljine i stomatološke rehabilitacije starije dobi te prilagodbom stomatološkog liječenja i rehabilitacije zbog prisutnosti sistemskih bolest. Studenti ponavljaju osnovne postupke reanimacije i uče ih izvoditi. Poseban naglasak je na pružanju prve pomoći u stomatološkoj ordinaciji.Razmatra se i smanjivanje bolova kod starije dobi.

Fiziologija starenja. Najčešća sistemska oboljenja starije dobi. Posljedice sistemskih bolesti i uzimanja lijekova na oralno zdravlje starije dobi. Starosne promjene usne šupljine (zubi, parodontalna tkiva, oralna sluznica, žlijezde slinovnice, čeljusti, motorične i senzoričke funkcije). Značajnosti, spriječavanje i liječenja karijesa (karijes korijena, sekundarni karijes) i bolesti parodontnih tkiva starije dobi. Najčešće bolesti oralne sluznice starije dobi, osnove liječenja. Protetska pomagala kod osoba starije dobi: morfološko-fiziološke specifičnosti. Dijagnostika i planiranje stomatološkog liječenja i rehabilitacija kod starije dobi. Prilagođavanje stomatoprotetske rehabilitacije različitim psihofizičkim stanjima pacijenata (koncept skraćenih zubnih lukova, funkcionalna ili estetska opskrba, obnavljanje starih ili izrada novih zubnih nadomjestaka). Specifičnost izbora i način rada s materijalima za ispune kod starije dobi. Specifičnost endodontske dijagnostike u liječenju kod starije dobi. Oralnokirurški zahvati kod starije dobi. Predprotetska kirurgija radi atrofije čeljusti. Implantološko zbrinjavanje u starijoj dobi. Ponovni postupci kod ranije zbrinutih osoba starije dobi, prilagodba elemenata te postupci pri rehabilitaciji s različitim mobilnoprotetskim pomagalima. Potvrda kliničke smrti. Određivanje stanja svijesti. Specifičnost reanimacije u stomatološkoj ordinaciji. Osnovna načela smanjenja bolova u stomatološkoj ordinaciji.

Obavezna literatura:

 1. Ćatović A. i sur. Gerontostomatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.

Dopunska literatura:

 1. Holm-Pedersen P, Loe H. Textbook of Geriatric Dentistry. Copenhagen: Munksgaard; 1996. 
 2. Budtz-Jorgensen E. Prosthodontics for the Elderly. Chicago: Quintessence; 1999. 
 3. Duraković i sur. Gerijatrija - Medicina starije dobi. Zagreb: C.T.Poslovne informacije; 2007.
   

Studenti će, nakon položenog predmeta, biti osposobljeni:

 1. Utvrditi komunikacijske vještine potrebne za rad s pacijentom starije životne dobi
 2. Utvrditi mogućnosti pružanja dentalnomedicinske zdravstvene zaštite i njega pacijenata starije životne dobi
 3. Osmisliti i razviti potrebe preventivnih mjera očuvanja i promocije oralnog zdravlja starije životne dobi
 4. Kritički prosuditi interdisciplinarnu suradnju doktora dentalne medicine različitih specijalnosti

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
Suradnici:

 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Zrinka Ivanišević

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal