• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Bolesti zuba 1

Cilj predmeta je osposobiti studenta za dijagnostiku i postavljanja plana terapije početnih karijesnih lezija zuba,  stjecanje znanja o složenom međudjelovanju čimbenika u nastanku zubnog karijesa, kao i usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja restaurativne dentalne medicine. Zadaci nastave su naučiti klinički prepoznavati početne i uznapredovale karijesne lezije zuba korištenjem suvremenih dijagnostičkih postupaka i naučiti metode za prevenciji zubnog karijesa. Studenti se moraju upoznati s materijalima za privremeno i trajni zatvaranje kaviteta na tvrdim zubnim tkivima. Cilj predmeta je prikazati studentima faze u oblikovanju kavitete na zubima s karijesnim lezijama i upoznati ih s osnovnim i dodatnim instrumentarijem za oblikovanje kaviteta i ispuna. Naročita pozornost je na stjecanju vještina studenata tijekom vježbi u izradi kaviteta za trajne ispune i obradi istih.

Upoznavanje s histološkim osnovama i anatomijom i funkcijom zuba primjenom prethodno stečenih znanja iz temeljnih biomedicinskih disciplina; pružanje teorijskih temelja i praktičnih znanja o tehničkim, tehnološkim i kliničkim postupcima  u prevenciji i otkrivanju ranih i kasnih karijesnih lezija zuba; osnove epidemioloških indeksa i njihove analize u planiranju smanjenja incidencije zubnog karijesa; postupci uspostavljanja uvjeta potrebnih za primjerenu dijagnostiku karijesnih lezija; opća načela izrade kaviteta; materijali u restaurativnoj dentalnoj medicini; pregled i status pacijenta; uspostavljanje suhog radnog polja; donošenje plana terapije i provođenje jednostavnijih terapijskih zahvata u liječenju bolesti tvrdih zubnih tkiva.

Obavezna literatura:

 1. Fejerskov O, Kidd E. Zubni karijes. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2011.
 2. Tarle Z i sur. Restaurativna dentalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.

Dopunska literatura:

 1. Brkić H.  Dentalna erozija: etiologija, dijagnostika i terapija. Zagreb: Školska knjiga; 2011.
 2. Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co,Inc.; 2006.
 3. Heymann HO, Swift EJ, Ritter AV. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. Elsevier; 2011
 4. Graham JM. An Atlas of Glass-Ionomer Cements: A Clinician's Guide. Martin Dunitz Publishers; 2001.

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Prosuditi o dijagnozi karijesne lezije
 2. Utvrditi etiološke čimbenike karijesa i mjere prevencije karijesa
 3. Prosuditi patohistološku sliku karijesa
 4. Valorizirati problematiku rekonstrukcije zuba kao posljedice karijesa ili traume
 5. Usporediti i interpretirati sve vrste preparacije kaviteta i način njihova zbrinjavanja
 6. Vrednovati suvremene materijale za privremene i trajne ispune kaviteta i kavitetne podloge
 7. Odabrati odgovarajuće dijagnostičke metode i predložiti plan liječenja

Nositelj: prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo
Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Marko Matijević,
 • doc. dr. sc. Davor Seifert.,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent,
 • Lorena Horvat, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal