• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Uvod u medicine, povijest medicine i medicinska etika

Cilj kolegija je uvođenje studenata u buduću profesiju i zvanje kroz prikaz ali i aktivno sudjelovanje u raspravama o medicini i zdravstvu. Kroz kolegij studenti će upoznati i osnovna etička načela medicine, prepoznati važnost zdravlja za društvo i glavne javnozdravstvene koncepte i pristupe, razumjeti razvoj medicine i mijenjanje pogleda na zdravlje i bolest kroz povijest te univerzalnost, internacionalnost i interdisciplinarnost medicine. Posebni naglasak staviti će se na svjetsku povijest dentalne medicine i razvoj stomatologije u Hrvatskoj s osvrtom na forenzičku stomatologiju i dentalnu identifikaciju.

Regulirane profesije u zdravstvu. Ustroj medicine i dentalne medicine, područja i discipline. Uloga povijesti medicine u medicinskoj edukaciji i radu liječnika. Razvoj zdravstva i zdravstvenih ustanova, razvoj povijesti medicine od prapovijesti do današnjih dana te posebnosti hrvatske medicine i značaj hrvatskih liječnika.  Profesionalni aspekti medicinske etike, bioetike, deontologije i medicinskog prava. Razvoj dentalne medicine od prapovijesti do suvremenog razdoblja. Razvoj stomatologije u Hrvatskoj. Upotreba dentalne medicine u forenzici. Izazovi medicinske etike i bioetike u kontekstu biomedicinskog progresa. Uloga i značaj nacionalnih i međunarodnih regulativa u rješavanju aktualnih pitanja u području medicinske etike i bioetike. Funkcija, status i struktura etičkih povjerenstava.

Obavezna literatura:

 1. Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3.izd. Zagreb: Globus; 1996.
 2. Škrobonja A, Muzur A, Rotschild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka: Adamić; 2003.

Dopunska literatura:

 1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina, Medicinska naklada,  2000.
 2. Grmek MD. Život, bolesti i povijest: teze i razmišljanja.Zagreb: HAZU; 2000.
 3. Cartwright, Frederick F, Biddis M. Bolest i povijest. Zagreb: Naklada Ljevak; 2006.
   

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

 1. Utvrditi osnovne medicinske pojmove i profesije
 2. Argumentirati ulogu povijesti medicine u medicinskoj edukaciji i svakodnevnom radu zdravstvenih djelatnika
 3. Vrednovati obilježja pojedinih povijesnih razdoblja u razvoju medicine i medicinske prakse od njezinih početaka do današnjih dana
 4. Kritički prosuditi obilježja razvoja dentalne medicine kroz različita povijesna razdoblja te njihov utjecaj na razvoj Stomatologije u Hrvatskoj
 5. Preispitati pojmove etike, morala, bioetike, etičkih teorija, načela te etičke pristupe pojedinim temama
 6. Valorizirati ulogu fizioterapeuta i fizioterapije u zdravstvenoj ustanovi prema etičkim načelima

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandrar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Kristina Kopf, prof., predavač

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal