• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Bolesti zuba 2

Cilj predmeta je usvajanje znanja i vještina iz područja restaurativne dentalne medicine i usvajanje osnovnih znanja o građi i patološkim promjenama pulpnog tkiva. Cilj je osposobiti studenta za dijagnostiku, postavljanja plana terapije i liječenje uznapredovalih karijesnih lezija zuba i traumom ozljeđene krune zuba. Zadaci nastave su naučiti klinički i rentgenološki prepoznavati karijesne lezije zuba korištenjem suvremenih dijagnostičkih postupaka. Studenti moraju steći vještine u izradi kaviteta za trajne ispune i obradi istih te upoznati karakteristike materijala za ispune i njihovu primjenu. Osim bolesti tvrdih zubnih tkiva, studenti će se upoznati i s osnovama endodoncije koja je temeljno i specijalističko područje dentalne medicine koje obuhvaća etiologiju, dijagnostiku i terapiju bolesti pulpe i preiapikalnog tkiva. Stoga je zadatak predmeta upoznati studente s građom i funkcijom pulpnog tkiva, razvojnim, regresivnim i morfološkim anomalijama endodontskog prostora, patološkim zbivanjima u endodontu i periapeksnom tkivu.

Produbljivanje prethodno stečenih znanja o zbrinjavanju karijesnih lezija i primjeni materijala za trajne ispune; pružanje teorijskih temelja o građi i funkciji pulpnog tkiva, etiologiji nastanka patoloških promjena pulpe i periapikalnog tkiva i patogenezi istih.

Obavezna literatura:

 1. Tarle Z i sur. Restaurativna dentalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Jukić Krmek S i sur. Pretklinička endodoncija. Zagreb: Medicinska naklada; 2017. 

Dopunska literatura:

 1. Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co, Inc; 2006.
 2. Heymann HO, Swift EJ, Ritter AV. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. Elsevier; 2011. 
 3. Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp. 10th ed. St. Louis: Mosby Inc.; 2011. (Odabrana poglavlja)
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Vrednovati problematiku rekonstrukcije zuba kao posljedice karijesa ili traume
 2. Kritički prosuditi i opisati sve vrste preparacije kaviteta i način njihova zbrinjavanja
 3. Kritički prosuditi i opisati načine izrade kaviteta za estetske ispune i amalgam
 4. Usporediti načine preparacije kaviteta direktnim i indirektnim načinom te načine preparacije kaviteta ovisno o dubini karijesa
 5. Preispitati svojstva suvremenih materijala za trajne ispune kaviteta i kavitetne podloge i njihovu kliničku primjenu te interakciju s tvrdim i mekim zubnim tkivom
 6. Utvrditi osnovne funkcije zubne pulpe i morfologiju endodontskog prostora

Nositelj: prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo
Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Marko Matijević,
 • doc. dr. sc. Davor Seifert.,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal