• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Patološka fiziologija

Cilj kolegija je studente poučiti integrativnom, klinički orijentiranom proučavanju etiologije, patogeneze i prirodnog tijeka poremećaja zdravlja. Kolegij uključuje stjecanje znanja iz opće patofiziologije i znanja iz područja poremećaja funkcije pojedinih organskih sustava. Studenti se kroz kolegij upoznaju s etiopatogenetskim mehanizmima koji dovode do poremećaja funkcije i pojave bolesti, razvijajući smisao za integralni pristup patološkom procesu i bolesniku. Studenti upoznaju temeljna načela i terminologiju opće i specijalne patofiziologije. Prikazuju im se opći i specifični modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti te načini i uzroci razvoja patofizioloških procesa na razini organizma i specifičnih organskih sustava. Takav pristup čini pouzdanu osnovu za razumski pristup dijagnosticiranju i liječenju pojedinih stanja te integraciju teorijskih i kliničko-dijagnostičkih podataka o tijeku bolesti. Krajnji cilj predmeta jest osposobiti studente za razumijevanje kliničke slike kod bolesnika i pripremiti ih za klinički dio studija te kliničku praksu na temelju razumijevanja karakterističnih patofizioloških zbivanja pojedinih funkcionalnih cjelina i čitavog organizma oboljelog čovjeka.

Opća patofiziologija: Opći modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti. Osnovni simptomi i znakovi bolesti i patofiziološki mehanizam njihova nastanka. Patofiziologija poremećaja energetskog metabolizma, vode i elektrolita, acidobazne ravnoteže. Imunopatofiziologija.
Specijalna patofiziologija: Patofiziologija kardiovaskularnog sustava. Patofiziologija respiratornog sustava. Patofiziologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava. Patofiziologija endokrinološkog sustava. Patofiziologija nefrološkog sustava. Patofiziologija hematološkog sustava. Patofiziologija neurološkog sustava.

Obavezna literatura:

 1. Gamulin S, Marušić M, Kovač Z, i sur.: Patofiziologija. 8. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 2. Materijali s predavanja i seminara

Dopunska literatura:

 1. Gamulin S, Marušić M, Kovač Z, i sur.: Patofiziologija. 8. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 2. Kovač Z, i sur. Klinička patofiziologija: etiopatogenetski čvorovi: knjiga treća. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.
   

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 1. analizirati uzročno-posljedične veze patofizioloških procesa koji dovode do razvoja bolesti

 2. usporediti različite etiološke čimbenike poremećaja homeostaze u organizmu i razvoja bolesti

 3. klasificirati glavne patofiziološke procese na razini stanice, organa i organskog sustava

 4. povezati simptome i znakove bolesti s patofiziološkim načelima nastanka bolesti

 5. objasniti međupovezanost i utjecaj patofiziološkog zbivanja u jednom organu na druge organe i organizam u cjelini

 6. interpretirati disfunkcije tkiva, organa i organskih tkiva na molekularnoj i staničnoj razini u formiranju presumptivnih i diferencijalnih dijagnoza

 7. povezati usvojena znanja s kliničkim problemima te opisati patogenetske osnove racionalne terapije i dijagnostike

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić,
 • Jelena Jakab dr. med., asistent,
 • Marin Kuharić, dr. med., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Jelena Knežević

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal