• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička medicina 2

Cilj predmeta je poznavanje čestih neuroloških  bolesti, pogotovo onih koji se odnose na bolesti usne šupljine,ili mjenjaju pristup liječenja u stomatologiji. Student će usvojiti samostalno djelovanje u određenim kriznim situacijama u neurologiji, do kojih dolazi u radu dentalne medicine, i pristupu  bolesniku bez uskog  fokusiranja samo na jednu bolest.
Cilj predmeta usmjeren  je  na poznavanje  osnovnih psiholoških i psihosocijalnih značajki populacije, koje treba uzeti u obzir pri praktičnom radu u dijagnostici i terapiji. Prikazane su pojedinačne temeljne  mentalne  smetnje koje  ometaju  i na svoj način čine specifičan rad u ordinaciji dentlne medicine. Cilj nastave je takođe bolje razumijevanje onih mentalnih  stanja, odnosno psihopatologije, koji utječu na suradnj pacijenta. Student se upozna sa najjednostavnijim načinom za uspostavu odnosa sa pacijentom sa mentalnim smetnjama.

Funkcionalni živčani sustav, znakovi i simptomi neuroloških bolesti, distribucija neurološke bolesti, put do neurološke dijagnoze, izabrana urgentna stanja u neurologiji, kronične neurološke i psihijatrijske bolesti, neurološke komplikacije kod  bolesti  drugih sustava.
Sadržaj  nastave je smisleno povezivanje znanja o etiologiji i razvoju pojedinih skupina mentalnih poremećaja, njihovoj kliničkoj slici, terapeutskoj obradi, gdje se svakoj od njih pojedinačno pruža poseban  značaj, koji mora znati svaki liječnik dentalne medicine. Sadržaji  koji su specifično važni i potrebni za stomatologa sastavljeni su tako da se studenti jednostavno pobliže upoznaju s mogućnostima pridobivanja dodatnih znanja i funkcionalnih poveznica (relaksakcijske metode, psihoterapija, rad s anksioznim osobama...)

Obavezna literatura:

 1. Demarin V, Trkanjac Z, Neurologija za stomatologe. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
 2. Filaković P et al., Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
 3. Včev A, Burton N, Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrvatsko izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.

Dopunska literatura:

 1. Butković Soldo S, Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2013.
 2. Muačević V et al., Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada; 1995.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi i razlikovati pojedine neurološke bolesti i duševne poremećaje
 2. Utvrditi vodeće simptome i znakove bolesti živčanog sustava i duševnih bolesti te ih povezati u specifične kliničke slike i sindrome, prepoznati lokalizaciju procesa te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta
 3. Prosuditi o diferencijalno – dijagnostičkim mogućnostima na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika
 4. Planirati i odabrati ispravne dijagnostičke postupke u pojedinim stanjima, sindromima i bolestima živčanog sustava i duševnih poremećaja te kritički prosuđivati rezultate dijagnostičkih pretraga
 5. Integrirati spoznaje iz kliničke slike i dijagnostičkog postupka te kritički prosuditi o ispravnoj dijagnozi bolesti
 6. Razlikovati i kritički prosuđivati osnovna načela liječenja, planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka te ih argumentirano prezentirati bolesniku
 7. Predvidjeti odgovarajuću prognozu bolesti te analizirati tijek, učinke i ishode liječenja i procijeniti etička i psihosocijalna pitanja skrbi neuroloških bolesnika

Nositelj: prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju

Vanjski suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig - Ćurković,
 • doc. dr. sc. Stjepan Jurić,
 • dr. sc. Biserka Kovač, asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal