• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Hitna medicinska pomoć 2

Cilj predmeta je ponavljanje i nadogradnja znanja i vještina iz područja hitne medicine i reanimatologije, stečenih na kolegiju Hitna medicinska pomoć 1. Studenti će samostalno ovladati svim pomagalima i napravama koje se koriste prilikom naprednog održavanja života, kao i pravilnom upotrebom osnovnih lijekova. Osim toga, studente se podučiti specifičnostima intervencija prilikom hitnih stanja u infektologiji, neurologiji, psihijatriji, pedijatriji, ginekologiji, oftalmologiji, otorinolaringologiji, kirurgiji i traumatologiji.

Ponavljanje i nadogradnja postupaka reanimacije (uspostavljanje venskog puta, opskrba dišnog puta, uporaba automatskog defibrilatora, lijekovi za reanimaciju), zbrinjavanje šoka. Osnove anesteziologije i reanimatologije. Specifičnosti zbrinjavanja hitnih stanja u infektologiji, neurologiji, psihijatriji, pedijatriji, ginekologiji, oftalmologiji, otorinolaringologiji, kirurgiji i traumatologiji. Suradnja s djelatnicima hitne medicinske službe prilikom zbrinjavanja akutnih i hitnih stanja u ordinaciji dentalne medicine.

Obavezna literatura:

 1. Gašparović V, i sur. Hitna Medicina. 2. dop. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Peršec J. Anesteziologija u dentalnoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1.hrv.izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 4. Smjernice za rad izvanbolničke hitne službe (dostupno na: https://www.hzhm.hr/source/smjernice/smjernice-za-rad-izvanbolnicke-hitne.pdf)

Dopunska literatura:

 1. Šakić KZ, i sur. Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje. Osijek: Medicinski fakultet; 2008.

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti osposobljen za sljedeće postupke:

 1. Prosuditi hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine
 2. Procijeniti težinu bolesnog stanja i odgovarajuće hitne mjere kod životno ugrožavajućih stanja
 3. Kritički prosuditi upotrebu temeljnih i naprednih tehnika monitoringa vitalnih funkcija
 4. Samoprocijeniti izvođenje temeljnih i naprednih postupaka održavanja života odraslih, djece i trudnica
 5. Izabrati prikladnu intervenciju tijekom hitnih stanja u infektologiji, neurologiji, psihijatriji, pedijatriji, ginekologiji, oftalmologiji, otorinolaringologiji, kirurgiji i traumatologiji
 6. Odabrati odgovarajuće principe postupanja kod šoka s obzirom na uzrok, patofiziološki proces, i primjenjivi protokol
 7. Utvrditi adekvatne načine komunikacije s ostalim zdravstvenim djelatnicima u ordinaciji te djelatnicima hitne medicinske službe

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal